Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 071

Participatie rondom Watergeus industriegebied Zoeterwoudseweg gestart

Participatie rondom Watergeus industriegebied Zoeterwoudseweg gestart
Fotografie: FSD


2 augustus 2021 | Redacteur: Julia den Heijer

LEIDEN - De Haagse projectontwikkelaar Fransje Sprunken Development (FSD), wil aan de Trekvliet in Leiden een stadspark genaamd 'Watergeus' creëren. De oplevering staat in 2024 gepland, de participatie met omwonenden en belangstellenden rondom het plan is inmiddels begonnen.

De Watergeuskade is de projectnaam van het gebiedtussen een deel van deZoeterwoudseweg en de Trekvliet. Op deze plek wil FSD woningen in het sociale, midden en dure segment en een aantal hoogwaardige bedrijfsruimten van 7000m2 ontwikkelen. Hierdoor verdwijnt het huidige bedrijventerrein van Sportcity tot AutoXL. De ontwikkelaar werkt met degemeente Leidensamen, met de in 2019 vastgesteldeNota van Uitgangspuntenin het achterhoofd, om dit gebied middels een participatietraject tot een succes te maken.

De plannen van FSD zijn vorige maand gepresenteerd tijdens een fysieke bewonersavond, een succes volgens eigenaresse van FSD, Fransje Sprunken: 'Door met elkaar in gesprek te gaan en door keuzes voor te leggen, is er actief geparticipeerd door de aanwezigen. Iedereen heeft meegedacht over hoe de nieuwe woonomgeving op deze locatie eruit zal komen te zien. Het was een inspirerende avond.'

Een impressie van de bewonersavond:

Vanuit zowel de ontwikkelaar als de gemeente is er de ambitie om de locatie om te toveren naar een woon- en wekmilieu. Op de huidige locatie bevindt zich een sportschool en bewoners zien graag een sportschool terugkomen. 'Maar ook een bakker, fysiotherapeut, ijssalon en een kunstuitleen zijn enkele genoemde ideeën van de bewoners.' Wel geven ze aan dat er in het plan liever geen functies zien die overlast kunnen veroorzaken: 'Bijvoorbeeld horeca na 22.00 uur', voegt Sprunken eraan toe.

Online bijeenkomst
In april vond er al een bewonersavond plaats via eenlivestream. Eendoor de coronapandemie noodgedwongen online bijeenkomst met de mogelijkheid tot het interactief vragen stellen en stemmen op vragen. Uit de peiling tijdens de stream bleek toen dat meer dan de helft het plan steunt.De hoogte van de drie flats, een van 32 meter en een van 42 meter hoog, bleek nog een aandachtspunt.De torens, gepland aan de westkant van de straat, kunnen volgens de huidige bewoners de avondzon belemmeren. Volgens Sprunken en haar ontwerpteam valt er best over de aanpassingen te praten: 'We willen het definitieve ontwerp in nauw overleg met de buurt maken.'

Daarnaast stipte de kijkers een ander onderwerp aan, namelijk een lage parkeernorm van 300 plekken en eventuele verwachte parkeeroverlast. In de fysieke bewonersavond werd dit onderwerp nog een keer aangegrepen 'Deingang voor de geplande parkeergarage kwam aan bod. Bewoners gaven aan dat het hen het beste lijkt om deze aan te laten sluiten op de Tomatenstraat en niet midden in het plan te plaatsen', stelt ze.

De ontwikkelaar hoopt decemberdit jaar het definitieve ontwerp gereed te hebben. Ook wordt dan direct de omgevingsvergunning aangevraagd. De kans is groot dat dan bovengenoemde genoemde zorgen en kritiekpunten zijn meegenomen.Als alles volgens plan verloopt, start de bouw september 2022 en vindt de oplevering twee jaar later plaats.