Terug
Regio 071

Massale steun voor petitie tegen vakantiepark in Vlietland

Massale steun voor petitie tegen vakantiepark in Vlietland
21 juli 2022

VOORSCHOTEN - De petitie voor behoud van een open en groen Vlietland is 2 weken na de lancering al 15.000 keer ondertekend. Het onderwerp leeft breed in de regio en veel mensen maken zich diepe zorgen dat het natuur- en recreatiegebied voor een groot deel zal verdwijnen en er verstedelijkt gebied voor in de plaats komt. Dat laat Burgerinitiatief Voorschoten weten. Zij geven aan dat de politiek in Voorschoten en in Leiden de zorgen van burgers goed oppakken en vragen stellen. Ook in de Provinciale Staten worden volgens hen nu scherpe vragen gesteld over het lot van Vlietland en de rol van de Provincie Zuid-Holland hierin. Ze missen alleen een reactie uit Leidschendam-Voorburg, waar het vakantiepark zou worden gebouwd.

Burgerinitiatief Voorschoten vraagt om een integraal plan voor Vlietland, inclusief de huidige en toekomstige kosten en baten: wat wordt er nu veranderd en waarom, wat gaat er alsnog door van het oude bestemmingsplan uit 2005 en wie betaalt wat? De exploitant, de projectontwikkelaar of draait de belastingbetaler op voor de kosten terwijl er een stuk fijne leefomgeving en natuur voorgoed verloren gaat?

In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt volgens Burgerinitiatief Voorschoten een eenduidig verkavelingsplan en inrichtingsplan. Zo blijken volgens hen bijvoorbeeld twee geluidswallen te ontbreken, waarvan een tot een hoogte van 12 meter. 'Deze wallen aan de noordoost zijde vormen de begrenzing van een groot deel van het plangebied en zullen gaan bestaan uit vervuilde grond, afgedekt met een meter schone grond. Dit kan naast het risico op verzakking, ook gevaar opleveren voor de gezondheid van spelende kinderen en de kwaliteit van de waterhuishouding. Omwonenden hebben hierover grote zorgen en vragen zich af hoe gevaarlijke situaties worden voorkomen, wat de risico’s zijn op de korte en lange termijn en wie hiervoor de aansprakelijkheid draagt.', aldus het burgerinitiatief.

Verder leven er volgens Burgerinitiatief Voorschoten grote zorgen over het groen dat dreigt te verdwijnen door het vakantiepark en de grondwal. Er blijkt volgens hen niet uit het plan om hoeveel bomen, struiken, planten en vogels het gaat en waar en hoe dit wordt gecompenseerd. 'Natuur van 50 jaar oud dreigt te worden opgegeven. Hoe rijmt de verstedelijking van een natuurgebied zich met de huidige inzichten rond het voorkomen van hittestress, met nieuwe wet- en regelgeving en met de klimaat-, stikstof- en wooncrises?', vraagt het Burgerinitiatief zich af.

Burgerinitiatief Voorschoten vindt nut en noodzaak van dit twintig jaar oude plan, in het licht van onze huidige snel veranderende tijd, niet helder. Het plan had volgens hen ooit ten doel om uit de opbrengsten het beheer en onderhoud van Vlietland te bekostigen en jaarrond de recreatie te bevorderen, maar over hoe dit gaat gebeuren zegt het huidige plan niets. 'Hier zijn anno vandaag toch meer creatieve oplossingen voor te bedenken?', besluit het Burgerinitiatief.

Het Burgerinitiatief hoopt snel antwoorden te krijgen die de zorgen wegnemen, met het vooruitzicht dat het plan zodanig wordt aangepast dat Vlietland groen en open blijft voor iedereen, nu en in de toekomst. In de planning van Leidschendam-Voorburg staat een informatiebijeenkomst op 21 september voor o.a. de gemeenteraad van Voorschoten. Partijen hebben nadrukkelijk verzocht vooraf antwoorden te krijgen op hun vragen om tijdens de discussies voldoende inzicht te hebben in wat er zou kunnen gaan gebeuren vlak over de grens met Voorschoten.

De petitie ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’ kan worden getekend op Petities.nl