Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 071

Economie071 maakt strategie voor bedrijventerreinen

Economie071 maakt strategie voor bedrijventerreinen
Fotografie: Economie071


21 oktober 2021

REGIO - Dinsdag heeft Economie071 het uitvoeringsplan vastgesteld van de regionale strategie bedrijventerreinen door zes betrokken gemeenten in de Leidse regio.In deze praktische uitwerking staan afspraken die de verschillende gemeenten met elkaar hebben gemaakt.

Om voldoende ruimte te houden voor ondernemers en bedrijvigheid, stelt de stuurgroep bedrijventerreinen van Economie071 een gebiedsregisseur aan. Daarnaast is in het uitvoeringsplan afgesproken dat een werklocatie die omgezet gaat worden naar woonlocatie altijd binnen de regio wordt gecompenseerd. Hier zijn voorwaarden voor uitgewerkt, zoals het compenseren van de kosten door de gemeente die de werklocatie opgeeft. Verder staat duurzaamheid hoog op de agenda. Om te achterhalen waar bedrijven kansen zien voor verduurzaming en het toekomstbestendig maken van hun onderneming wordt de ‘Challenge Toekomstige Bedrijventerreinen' ingezet.

De strategie is een coproductie van gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Martijn van Pelt (voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland): ‘Bedrijven in onze regio groeien, innoveren en hebben ruimte nodig. Ook komen er uitdagingen aan, zoals verduurzaming, klimaatadaptatie en het behouden van een aantrekkelijke, groene omgeving. In het verstedelijkte gebied van onze regio is daarnaast ook sprake van een groeiende vraag aan wonen, energie en andere functies. Al deze ontwikkelingen hebben ruimte nodig. Het is daarbij ontzettend belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het uitvoeringsplan houdt daar rekening mee.’