Terug
Regio 070

Vijf mbo scholen gaan samenwerken

Vijf mbo scholen gaan samenwerken
4 februari 2023

REGIO - De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Dinsdag werd hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Met de ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij) geschoold personeel.

“We bundelen de krachten zodat door onze samenwerking voor bedrijven, instellingen en overheden via één loket leven lang ontwikkelen en flexibel opleiden optimaal uitgevoerd kan worden! We dragen op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van onze regio”, aldus de bestuurders.

De redenen voor de mbo-scholen om samen te werken zijn talrijk vanwege kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle publieke en private sectoren. Deze tekorten lopen de komende jaren alleen maar op. De mbo-scholen zien het als hun belangrijke missie om antwoorden te geven op de vragen van het bedrijfsleven.