Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

PvdA en GL Voorschoten: plannen Vlietland kunnen nog veranderen

PvdA en GL Voorschoten: plannen Vlietland kunnen nog veranderen
Fotografie: GroenLinks Voorschoten


22 september 2022

VOORSCHOTEN - De petitie ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’ is afgelopen vrijdag door het burgerinitiatief aangeboden aan gedeputeerde Anne Koning, wethouder Bianca Bremer van Leidschendam-Voorburg en wethouder René Zoetemelk van Voorschoten. Met de petitie spreken ruim 17 duizend inwoners uit de omgeving van Vlietland zich uit tegen de bouw van 222 recreatiewoningen in het gebied.

PvdA Voorschoten en GroenLInks (GL) Voorschoten geven beide aan dat het nog niet te laat is om de plannen voor een recreatiepark in Vlietland-Noord te wijzigen. Bij het aanbieden van deze petitie werd volgens GL Voorschoten opnieuw duidelijk dat een groot aantal politieke partijen in Voorschoten en Leiden zich verzetten tegen de plannen voor de bouw. Ook het college van Leiden heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het recreatiepark. GL geeft aan dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ligt. ‘Als de lokale politiek daar luistert en het bestemmingsplan bevriest, kan het groen in Vlietland behouden blijven.’, aldus GL Voorschoten.

Volgens PvdA Voorschoten is in de media het beeld ontstaan dat de plannen van Leidschendam-Voorburg en de projectontwikkelaar onherroepelijk zijn, dus niet meer kunnen worden gewijzigd. ‘Het is het beeld van politici die uitstralen: ‘ Wij kunnen niet anders’. Maar dat beeld klopt niet!’, aldus PvdA Voorschoten. Het bestemmingsplan voor een nieuwe inrichting van Vlietland-Noord stamt uit 2006. Men is toen echter niet begonnen met de bouw hiervan. De projectontwikkelaar heeft nu het plan veranderd. ‘Het nieuwe plan van de projectontwikkelaar is in strijd met het bestemmingsplan uit 2006. Dus wil Leidschendam-Voorburg dat nu wijzigen, waardoor het nieuwe plan wel mogelijk wordt. Politieke partijen kunnen dus niet volhouden dat een bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden.’, aldus PvdA Voorschoten.

GL Voorschoten is van mening dat de bouw van een groot recreatiepark in Vlietland nog voorkomen kan worden. De politieke partijen in Leidschendam-Voorburg kunnen zich volgens de partij nog uitspreken tegen de aanleg van dit recreatiepark. ‘Dan blijft het gebied open en groen en ontstaat er ruimte en tijd om betere plannen voor Vlietland te maken.’, aldus GL Voorschoten.

Bij de overhandiging van de petitie wees Ad de Graaf (burgerraadslid PvdA)  nadrukkelijk op de mogelijkheden die wet op de ruimtelijke ordening biedt: ‘Bevries het huidige bestemmingsplan gedurende een jaar en onderzoek dat jaar alternatieven. Aangezien de wereld in 15 jaar ingrijpend veranderd is, is volgens ons een pas op de plaats noodzakelijk. Dat jaar moet je niet alleen met de projectontwikkelaar ingaan, maar ook met andere belanghebbenden zoals het burgerinitiatief. Indien er na 1 jaar geen nieuw plan is, wordt het oude weer van kracht. ‘

Naast GroenLinks heeft ook de fractie van de SP in Leidschendam-Voorburg zich onderhand uitgesproken tegen de bouw van het recreatiepark, laat GL Voorschoten. ‘Goed nieuws, maar er zijn meer partijen nodig om de bouw te voorkomen.’, aldus GL Voorschoten. Op vrijdag 23 september overleggen de raden van Voorschoten en Leiden met de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. In die vergadering zal GL Voorschoten proberen om de fracties daar te overtuigen om niet akkoord te gaan met de komst van het recreatiepark. ‘Het duidelijke geluid van het Burgerinitiatief Vlietland en de overweldigende steun voor de petitie vanuit de hele regio is daarbij van grote waarde.’, aldus GL Voorschoten.