Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

Hoogheemraadschap Rijnland: tijd voor winterpeil

Hoogheemraadschap Rijnland: tijd voor winterpeil

24 november 2022

REGIO - Op dit moment is Hoogheemraadschap Rijnland bezig met de overgang naar winterpeil. Dit betekent dat het waterpeil omlaag gaat. Het winterpeil wordt ieder jaar toegepast, omdat in de herfst en winter de verdamping meestal lager is dan de neerslag. Door een lager peil in te stellen, is er meer ruimte in de sloot om regenwater op te vangen en eventuele wateroverlast te beperken.

Dit jaar gaat Rijnland later dan normaal over op het winterpeil omdat door een lange droge zomer het grondwater erg laag stond. In overleg met agrariërs en de watersysteembeheerders heeft Rijnland het het peil zo lang mogelijk hoger laten staan, zodat deze weer naar een normaal peil kon oplopen en het vee uit de sloten kon blijven drinken.

De operatie duurt een paar weken. Zo kunnen ze de overgang naar een lager peil geleidelijk laten plaatsvinden. Daarnaast moeten in alle poldergemalen de instellingen veranderd worden.

Waar­om ver­schil­len­de wa­ter­peil­stan­den?
Met het lagere peil in de sloten, kanalen en meren wordt voorkomen dat het grondwater door veel neerslag te hoog wordt. In het grote boezemstelsel, en in het grootste deel van de 750 peilgebieden, maakt Rijnland onderscheid tussen zomer- en winterpeil. Die peilen zijn vastgelegd in de zogeheten peilbesluiten. Het kunstmatige verschil in waterstand wordt voornamelijk toegepast in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het gehele jaar één vast peil. Afhankelijk van de weersomstandigheden schakelt Rijnland in maart geleidelijk weer over op het zomerpeil.