Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

Hernieuwde samenwerking voor een toekomstbestendig platteland

Hernieuwde samenwerking voor een toekomstbestendig platteland

3 oktober 2022

ZUID-HOLLAND - Vrijdag ondertekenden diverse partijen waaronder de provincie Zuid-Holland, Rabobank, en Naturalis Biodiversity Center een nieuw convenant onder de naam de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Met het convenant spraken zij af om tot en met 2026 samen te werken aan de vele opgaven op en rond het boerenerf. De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bestaat sinds 2019. Het succes van de afgelopen jaren was reden om de samenwerking te verlengen.

De komende periode werken de partners aan de ontwikkeling van verdienmodellen en innovatieve kennis. Belangrijke uitgangspunten zijn: het versterken van biodiversiteit, het afremmen van bodemdaling, het reduceren van (agrarische) emissies, het verbeteren van waterkwaliteit en het stimuleren van de kringlooplandbouw. Kijk op de website van Provincie Zuid-Holland voor meer informatie.