Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

Flinke subsidie voor meer natuur in de stad

Flinke subsidie voor meer natuur in de stad

17 augustus 2022

ZUID-HOLLAND – In onze provincie leven 40 dier- en plantensoorten die kenmerkend zijn voor de natuur. Om ervoor te zorgen dat deze soorten ook goed kunnen leven, heeft de provincie de subsidie Natuur in de Stad beschikbaar gesteld. Inwoners en overheden kunnen geld aanvragen voor initiatieven die het leefgebied van dieren en planten binnen de bebouwde kom van dorpen en steden in Zuid-Holland verbeteren. Bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten, het aanleggen van hagen en het vergroenen van daken.

Tussen 15 augustus tot en 15 oktober is er in totaal 200.000 euro beschikbaar.