Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio

Start van de campagne Naar buiten! in Leiden

Start van de campagne Naar buiten! in Leiden

20 mei 2015

LEIDEN - Kinderen van basisschool de Sleutelbloem aan de Kennedylaan krijgen donderdag 21 mei als eerste een 50 dingenlijst met leuke dingen die je voor je 12e gedaan ‘moet’ hebben in de natuur. Wethouder Frank de Wit van Onderwijs, Sport en duurzaamheid komt de lijsten uitreiken. Natuurlijk gaan de kinderen meteen naar buiten om enkele van de 50 dingen uit te voeren.

De 50 dingenlijst is bedoeld als een stimulans om meer buiten in de natuur te spelen en te ontdekken. Gewoon omdat in de natuur spelen goed is voor kinderen. De lijst is hopelijk een aanleiding om alle vakjes af te willen afstrepen. Het zijn eenvoudige dingen zoals op blote voeten lopen in de natuur, de mooiste bladeren zoeken, maar ook vissen met een netje, een hut bouwen, in een boom klimmen, enzovoort.

Scholen worden geholpen om met hun leerlingen aan natuuractiviteiten mee te doen, zoals op de Naar buiten dagen in ’t Vogelhoff op 3-5 en 10-12 juni. Ongeveer 470 kinderen zijn al aangemeld.

En leerkrachten kunnen hun leerlingen stimuleren om buiten school aan activiteiten mee te doen. Daarvoor werken vele partners samen: de speeltuinverenigingen in de stad, de scouting zoals de Marnixgroep in Leiden Zuid-West, Thuis op Straat, boerderijen, nme-centra, zoals het MEC-Leiderdorp, de IVN-Kindernatuurclub, de tuin van de Smid in park Cronesteyn, enzovoort.

De lijst verwijst naar de website www.naarbuiten-regioleiden.nl voor tips en doe-locaties. Naar buiten! maakt het ouders en begeleiders makkelijker om leuke buitenactiviteiten en doe-locaties te vinden. En sommige dingen kun je natuurlijk gewoon in je eigen buurt doen of in de tuin.

De campagne Naar buiten! is de nieuwe naam voor het project Groen doet goed van de provincie Zuid-Holland en 10 steden. Vorig jaar draaide het project al onder de naam Groen doet goed en werden al veel stadskinderen bereikt. Kinderen van de Sleutelbloem hebben toen ook meegedaan aan een dag buiten in ’t Vogelhoff met spannende natuuractiviteiten.

Duurzaam Leiden gaat er samen met het IVN-regio Leiden, het Zuid-Hollands landschap en alle andere partners voor zorgen dat kinderen tussen 4 en 12 jaar vaker de natuur opzoeken in hun buurt, het park, de stadsranden of wat verder weg. Naar buiten! kan overal. En als je niet weet waar je in bomen kan klimmen , een hut kan bouwen, of veilig een vuurtje leert stoken, dan helpt de campagne Naar buiten! met alle tips op de website.

Alle kinderen van het primair Onderwijs in Leiden (ruim 9000) krijgen vanaf 21 mei een 50-dingenlijst mee. Als ze een van de steunpunten bezoeken, krijgen ze daar een stempelkaart met 6 vakjes. Een volle stempelkaart betekent een verrassing.