Regio

Regio gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp

Regio gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp

28 februari 2018

REGIO - Vrijwel alle gemeenten in de regio krijgen te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van zorgtaken. Dit blijkt uit een enquête van mediapartner Omroep West. Veel gemeenten voorzien grote tekorten op het zogeheten 'sociaal domein', vooral op de jeugdzorg. Dat komt doordat de rijksuitkering voor jeugdhulp elk jaar daalt.

Landelijk wordt er met vijftien procent gekort op de rijksuitkering voor jeugdhulp, maar in de Leidse regio is dat 23 procent. De gemeenten zeggen dat met de bijdrage de kosten niet meer gedekt kunnen worden. 'Met name op het terrein van jeugdhulp gaan de bezuinigingen veel te snel,' vindt bijvoorbeeld de gemeente Oegstgeest. Op de uitgaven aan de WMO (onder meer huishoudelijke hulp en dagbesteding) houden enkele gemeenten nog wel geld over.

De tekorten op jeugdhulp verschillen naar gelang de omvang van de gemeente. In Zoeterwoude is er dit jaar bijvoorbeeld een tekort van een half miljoen euro, zo verwacht de gemeente. In Leiden gaat het om minimaal vijf miljoen euro. De gemeenten vullen dit tekort vanuit de eigen kas aan. De meeste gemeenten hebben in 2015 al geld gereserveerd voor toekomstige tekorten. In 2015 en 2016 noteerden vrijwel alle gemeenten nog overschotten. Dat geld wordt volgens de gemeenten ingezet om tekorten in de toekomst te dekken.

'Verdeelmodel aanpassen'
In de regio Leiden-Rijnland is de financiering van de jeugdhulp een probleem. 'Ons budget wordt gekort met 23 procent, in andere regio's is dat vijftien procent', constateert Katwijk. Andere plaatsen in dit deel van de regio onderschrijven die conclusie. Volgens buurgemeente Noordwijk komt dit door de sociaal-economische samenstelling van de bevolking: de mensen zijn er te rijk, maar er wordt geen rekening mee gehouden dat kinderen van rijkere ouders ook GGZ-hulp kunnen vragen.

Financiële tekorten
Ook mogen de bezuinigingen volgens de gemeenten wel wat minder snel, vooral als het gaat om de jeugdhulp. Oegstgeest dekt de tekorten op de jeugdhulp vanuit het overige WMO-budget - waar nu nog een overschot is - maar voorziet dat dit in de toekomst niet meer zal kunnen als door de vergrijzing ook de WMO-budgetten niet meer toereikend zullen zijn.

Minister De Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft begrip voor de financiële tekorten van gemeenten. Wel vraagt hij zich af hoe het kan dat de gemeenten zeggen dat zij te weinig geld krijgen, terwijl alle Nederlandse gemeenten samen in 2016 1,3 miljard euro hebben overgehouden.

Extra geld
Toch heeft het Rijk onlangs toegezegd dat er landelijk honderd miljoen euro extra beschikbaar komt om de tekorten op te vangen. Er komt een fonds voor gemeenten die worden geconfronteerd met een stapeling van tekorten in het sociaal domein. In 2018 zit in dit fonds tweehonderd miljoen euro, waarvan honderd miljoen euro afkomstig van het Rijk. De andere helft betalen de gemeenten samen.

Overigens vragen de gemeenten in onze regio niet alleen om meer geld, maar vooral ook om meer tijd om de zorg voor iedereen goed te organiseren.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief