Terug
Regio

Onderzoek rekenkamer: 'Sociaal domein bevindt zich in financieel zwaar weer'

Onderzoek rekenkamer: 'Sociaal domein bevindt zich in financieel zwaar weer'

17 april 2020

LEIDEN/LEIDERDORP - De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (RKC) heeft twee quickscans laten uitvoeren naar de stand van zaken van het sociaal domein in de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Beide quickscans laten zien dat er veel gebeurt in het sociale domein; de belangrijkste conclusies uit de rapporten betreffen vooral de financiële situatie, aldus de RKC. Met name de kosten voor de Jeugdzorg zijn in beide gemeenten hoog, maar men weet niet waar het geld precies naartoe gaat. 

Beatrice Snel, lid van de Rekenkamercommissie Leiden, legt uit wat deze resultaten precies inhouden. 'Het is complex en het sociaal domein bevindt zich in financieel zwaar weer. Dat betekent dat er veel uitgeven wordt en de inkomsten zijn niet gelijk. En wat ook belangrijk is, is dat de gemeenten niet altijd zicht hebben waar het precies naartoe gaat.' Onder het sociaal domein valt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk en Inkomen (WenI) en Jeugdhulp. Met name de uitgaven aan de Jeugdhulp zijn is beide gemeenten relatief hoog. Door beide gemeenten zijn enkele mogelijke verklaringen hiervoor gegeven, maar vervolgonderzoek is nodig om dit nader te bepalen.

Vervolg
De quickscans zijn vooral bedoeld om te schetsen hoe beide gemeenteraden ervoor staan en of aanvullend onderzoek nodig is. De RKC gaat binnenkort in gesprek met beide gemeenteraden over de uitkomsten van de quickscans. Het gesprek zal gaan over de impact van de uitkomsten en de eventuele behoefte van de beide raden aan aanvullende inzichten. Vervolgonderzoek is een reële optie. Aanvullend onderzoek binnen het domein Jeugd is namelijk al opgenomen in het jaarplan van de RKC. De focus zal hierbij voornamelijk liggen op het verkrijgen van meer inzicht in de kosten.

Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp is een onafhankelijke commissie die voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden en Leiderdorp onafhankelijk onderzoek doet naar het beleid van een of beide gemeenten en het werk van het Leids en Leiderdorps gemeentebestuur. Hierbij ondersteunt de commissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak. Aangezien de commissie onafhankelijk werkt van de Leidse en Leiderdorpse politiek hebben de zeven leden dan ook geen directe verbinding met de lokale politiek.

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter
Luister ook naar Unity.NU.