Regio

Leiderdorp zwicht toch voor druk vanuit Leiden: 70 km/h op Oude Spoorbaan

Leiderdorp zwicht toch voor druk vanuit Leiden: 70 km/h op Oude Spoorbaan
Fotografie: Unity.NU


20 april 2020

LEIDERDORP – Een meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met 70 km/h als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. D66, die eerder nog voorstander was van 50 km/h, besloot toch mee te stemmen met haar coalitiepartners. De gehele oppositie stemde voor 50 km/h. Inwoners verzetten zich al lange tijd tegen 70 km/h, vanwege het wettelijk verplichte geluidsscherm dat er mee gepaard gaat. Het besluit heeft daarnaast als gevolg dat Leiderdorp niet langer meer zelf de vele miljoenen van de Leidse Ring Noord (LRN) op haar eigen grondgebied moet betalen. Daarmee werd gedreigd vanuit Leiden.

Door: Toine van Sandijk

Alle ogen waren tijdens de eerste online raadsvergadering ooit, die ook op Unity.NU werd uitgezonden, gericht op D66. De partij had de sleutel in handen en zou óf de oppositie óf de coalitie aan een meerderheid helpen. Het werd dat laatste. D66-raadslid Prachee van Brandenburg zei dat de partij de LRN zo snel mogelijk door wil laten gaan. 'Als 50 km/h haalbaar was, dan hadden we dat gekozen. Maar dat zou betekenen dat we de plannen weer terugbrengen naar Leiden en daar zien we geen politieke ruimte.' 

D66 werd door de oppositie hard aangepakt. 'U zwicht voor de Leidse raad', zei PvdA-raadslid Roeland Schmidt. 'Waar zijn de feiten? Leiden heeft helemaal niet aangetoond dat met een maximumsnelheid van 70 km/h de functionaliteit van de LRN afneemt', aldus Schmidt. LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg noemde dit dossier 'het dieptepunt in de Leiderdorpse politiek. Leiderdorp wordt als een klein kind behandeld door Leiden door te dreigen niet te betalen.' 

  Druk vanuit Leiden
  Langenberg doelt daarbij op een voorstel in november. Toen had Leiden Leiderdorp flink onder druk gezet met een voorstel, waarmee Leiden vele miljoenen niet meer wilde ophoesten voor de LRN op Leiderdorps grondgebied bij een lagere snelheid dan 70 km/h. Een grote meerderheid van de Leidse gemeenteraad, die vorig jaar al had ingestemd met 70 km/h, ging akkoord met het voorstel. Ook wethouder Ashley North was het daarmee eens. 'Mocht Leiderdorp kiezen voor 50 kilometer per uur, dan is de investering z'n geld niet meer waard.'

  Om hoeveel miljoen het precies ging, kon de gemeente niet zeggen. Maar alleen de kosten voor de Oude Spoorbaan worden al geraamd op 23 miljoen euro. Het stukje van de Engelendaal en een klein deel van de Willem de Zwijgerlaan zijn daarin nog niet meegenomen. Maar aangezien nu 70 km/h is besloten, is het voorstel van Leiden nu van de baan.

  Geheim advies wordt openbaar
  De gemeente Leiderdorp heeft in aanloop naar de vergadering een juridische quickscan laten uitvoeren met de vraag of Leiden en Leiderdorp al een overeenkomst hebben gemaakt over de snelheid. 'Naar mijn mening heeft de gemeente Leiden juridische aanknopingspunten voor haar stelling dat Leiderdorp zich ertoe heeft verbonden op de Oude Spoorlaan een maximumsnelheid van 80 (of 70) km/h vast te stellen. Uitgangspunt is dan ook dat de gemeente Leiderdorp tekortschiet in de nakoming van de Bestuursovereenkomst als zij zich daar niet aan houdt.' Dat is de conclusie van het onderzoek. 

  Op basis van de gemaakte afspraken tussen Leiden en Leiderdorp is Leiderdorp daardoor juridisch al gebonden om akkoord te gaan met een snelheid van 70 of 80 km/h. Het gemeentebestuur stelde voor om de quickscan geheim te houden. De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord en daardoor werd het document maandagavond openbaar gemaakt.

  'Vrije kwestie'
  Dat ook D66 voor 70 km/h heeft gestemd is opmerkelijk. De partij had medio november nog een wetswijziging ingediend voor 50 km/h. Daarmee was er zelfs een meerderheid, maar desondanks besloot de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) de stekker uit de coalitie te trekken. De partij had geen vertrouwen meer in de toenmalige coalitiepartijen CDA en VVD.

  De kans dat de coalitie opnieuw zou vallen was bijna nihil. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord zeiden de partijen dat dit besluit een 'vrije kwestie' was, wat betekent dat iedere coalitiepartij een eigen keus mocht maken.

  Compromis
  Net als het Leids gemeentebestuur was ook het Leiderdorps gemeentebestuur voor 70 km/h. Volgens verantwoordelijk wethouder Willem Joosten was 70 km/h al een compromis. Aanvankelijk was 80 km/h het uitgangspunt. Bovendien zei de wethouder dat de twee keer tweebaansweg zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn voor automobilisten, zodat de dorpskern vermeden wordt. Eerder zei Joosten nog dat het Openbaar Ministerie maar weinig prioriteit zal geven aan handhaving, omdat een weg met een maximumsnelheid van 50 km/h relatief veilig is.

  De oppositie benadrukte dat de tijdswinst met 70 km/h te verwaarlozen is. Volgens haar is de route over de Oude Spoorbaan al enkele minuten sneller dan bijvoorbeeld via de Engelendaal. Daarbij is deze snelheid in hun ogen beter voor zowel het milieu (minder stikstofuitstoot en CO2-uitstoot) als de verkeersveiligheid. Fractievoorzitter Bob Vastenhoud van GroenLinks stelde nog dat bij 50 km/h minder brede wegen nodig zijn, waardoor er een minder groot gedeelte van de Boterhuispolder wordt afgesnoept.

  Voor de bewoners langs de Oude Spoorbaan heeft hun keus voor 50 km/h vooral te maken met het behoud van hun uitzicht op de Boterhuispolder. Bij 70 km/h zijn bewoners wettelijk beschermd tegen geluidsoverlast, waardoor geluidsschermen van zo’n 1,5 meter nodig zijn die hun uitzicht op de polder belemmeren. 

  Bewoners voerden druk op
  De bewoners, die zelfs een eigen website over dit dossier hebben gemaakt, voerden voor en tijdens de vergadering eveneens de druk op D66 op. 'Als je als partij nog enigszins geloofwaardig wilt blijven is een besluit voor 50 km/h de enig logische uitkomst', aldus Richard van der Meer, woordvoerder namens een aantal bewoners van de Leyhof, verwijzend naar de wetswijzing van november. Het bleek tevergeefs.

  Met veel zelfgemaakte borden probeerden de bewoners onder meer D66 onder druk te zetten. / Foto: Unity.NU

  Tijdens zijn inspraak - in totaal waren er acht insprekers - was Lex de Jonge, die sprak namens een aantal bewoners van de Buitenwacht, zeer kritisch op zowel het Leidse als het Leiderdorpse gemeentebestuur: 'We zijn verbijsterd door het dedain waarmee de wethouder en zijn projectgroep via het voorliggende voorstel alle in de afgelopen vier jaar door bewoners ingebrachte argumenten menen te kunnen negeren. En dat voor twee wegvakken van slechts 400 respectievelijk 600 meter lengte', stelde De Jonge.

  Wijk Driegatenbrug
  Meneer De Witte, als inwoners van de wijk Driegatenbrug, benadrukte in zijn inspraak dat juist het algemene belang voorop moet staan. 'De lokale 50/70 kwestie is slechts voor een kleine groepje Leiderdorpers relevant vanwege gemeende beperking van uitzicht. Echter, geluidsoverlast en verkeershinder voor veel Leiderdorpers is ernstiger dan een enigszins onderbroken uitzicht op de polder.' Hij stelde dat een betere doorstroming van het verkeer en vermindering van geluidsoverlast voor omwonenden prioriteit was. 

  Ook andere insprekers vonden dat de discussie de afgelopen tijd zich teveel toespitste op de bewoners, woonachtig aan de Dijkwacht en dat er te weinig naar het Leiderdorpse belang werd gekeken.

  Eerder lieten de bewoners van onder meer de Zijlstroom, dat onderdeel is van de wijk Driegatenbrug, weten juist voor de hogere maximumsnelheid te zijn, omdat dat gepaard gaat met hogere geluidsschermen. Zij ervaren door toenemend verkeer steeds meer geluidsoverlast, waarbij vaak harder wordt gereden dan de huidige 50 km/h. Inmiddels hebben ze een tijdelijk geluidsscherm.

  5,9 miljoen
  Door dit besluit hoeft Leiderdorp dus niet meer de vele miljoenen euro's, die eerst door Leiden zou worden betaald, zelf op te hoesten. Wat overblijft is de eerder afgesproken 5,9 miljoen euro. Het hele project, dat inmiddels al een kwart duurder is uitgevallen, zal rond de 135 miljoen euro gaan kosten. Leiden neemt ruim 100 miljoen euro voor haar rekening, de rest komt op conto van de provincie.

  Voorlopig is de planning dat er in 2022 begonnen gaat worden met de werkzaamheden aan de Oude Spoorbaan.

  BEKIJK OOKBewoners Dijkwacht roepen met kerstverlichting op tot 50 km/h op Oude Spoorbaan
                          LPL en PvdA over Leidse Ring Noord: eerst debat, dan overleg met Leiden
                          Veel verweer tegen verhoging snelheid Oude Spoorbaan

  Altijd op de hoogte  
  Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via   Google Play en de   App Store.   
  Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de 
   nieuwsbrief.    
  Luister ook naar 
   Unity.NU.

  Artikel delen


  Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief