Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio

Kasteel Endegeest te koop

Kasteel Endegeest te koopFotografie: Wikipedia


10 juli 2016

LEIDEN/OEGSTGEEST -80000 m² oppervlakte en 4300m² vloeroppervlakte. Het is een flink stuk grond, maar dan heb je wel wat, een eigen kasteel.

Hoeveel het pand moet gaan opbrengen is nog niet bekend, de verwachting is dat na de zomer de verkoop van start gaat. "De verwachting is dat de verkoop zal starten na de zomer maar dit is afhankelijk van de bestemmingsplan procedure" aldus de gemeente op de gemeentelijke vastgoedwebsite.

Het kasteel heeft jarenlang dienst gedaan als kantoorpand voor medewerkers van GGZ Rivierduinen. Het kasteel, gebouwd in de middeleeuwen, heeft een rijke historie. Tijdens deTachtigjarige Oorlog is het kasteel niet gespaard gebleven. Met de dreiging van de Spaanse belegering van Leiden werdenallegebouwen, bomen, steen- en kalkovens in de directe omgeving gesloopt. Ook Endegeest werd niet gespaard, al bleef de sloop vermoedelijkbeperkt tot het ongeschikt maken van het gebouw als commandopost, uitvalsbasis of uitzichtpunt.

Het landgoed heeft in de jaren daarna verschillende prominete bewoners gehad. De website van Kasteel Endegeest meldt dat de in 1400 geboren Dirck Boudijnsz. van Zwieten bewoner is geweest. Hij was onder meer secretaris van Filips de Goede, griffier van de raadkamer van Holland, bewaarder van de registerkamer van Holland, raadsheer in het Hof van Holland, heemraad van Rijnland en schout van Oegstgeest.

Ook de Franse filosoof René Descartes heeft kort voor de nieuwbouw intrek genomen in het kasteel. Rond 1800 kwam het landgoed in het bezit van de familie Gevers. In 1896 werd het kasteel verkocht aan de gemeente Leiden. Daar werd onder leiding vanprofessor dr. Gerbrand Jelgersma eenpsychiatrisch ziekenhuis begonnen. In 1990 is begonnen met een grootscheepse renovatie. In 1993 is het kasteel geopend door toemalige koninginBeatrix.

De Blauwe Kamer in kasteel Endegeeest (foto: Wikipedia)