Regio

Economie071: Nog twee jaar crisis in Leidse regio

Economie071: Nog twee jaar crisis in Leidse regio

4 juli 2020

LEIDEN - De Leidse regio bereidt zich voor op twee heftige crisisjaren maar kan door haar bijzondere kennisprofiel sterker uit de crisis komen. Dit blijkt uit de tweede rapportage van de coronacrisis die Bureau Blaauwberg heeft gemaakt in opdracht van Economie071. Het is een verdieping op de eerste studie in april.

De cijfers uit het onderzoek laten zien dat de Leidse regio de fase van lockdown economisch redelijk heeft doorstaan. Regionaal heeft 19.8% van alle bedrijven met personeel gebruik gemaakt van looncompensatie via de NOW. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 23.5%. De toename van het aantal WW-uitkeringen is nog beperkt. 

Een sectoranalyse laat zien dat het perspectief in verschillende branches verschuift. De pijn is in diverse sectoren nog steeds voelbaar. Er is echter meer rust en overzicht gekomen. De eerste signalen van herstel en nieuw perspectief zijn zichtbaar geworden. Een volledig economisch herstel dient zich volgens de onderzoekers pas aan wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Een reële horizon, bevestigd door epidemiologen en historische casuïstiek, is twee jaar. Een vaccin kan dat proces versnellen. Massaliteit en uitgebreide mobiliteit blijven in die periode een ‘no go’, aldus Bureau Blaauwberg. De economie blijft in die periode gemankeerd.

De Leidse regio, zo constateren de onderzoekers, heeft een aanmerkelijk voordeel om in en na die tweejaarsperiode dynamiek te behouden. Het medische cluster, het onderwijs en de kennisinstellingen oefenen een blijvende aantrekkingskracht uit op jong talent. De uitdaging voor de Leidse regio is om deze kip met de gouden eieren te blijven koesteren, en de komst van jonge mensen naar stad en regio blijvend te stimuleren.

Met de analyses wil Economie071 de stand van zaken naar aanleiding van de coronacrisis voor de Leidse regio inzichtelijk maken, deze kennis delen en zo de discussie op regionale schaal faciliteren. Beide rapporten worden ook gebruikt bij de projecten van Economie071 waarbij thema’s als Human Capital (arbeidsmarkt), mobiliteit, digitalisering en ondernemerschap centraal staan. Beide rapportages zijn te vinden op www.economie071.nl.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief