Oegstgeest

Vaststellen bestemmingsplan De Geesten uitgesteld tot volgend jaar

Vaststellen bestemmingsplan De Geesten uitgesteld tot volgend jaar

17 oktober 2020

OEGSTGEEST - Het gemeentebestuur heeft besloten om het definitief vaststellen van het bestemmingsplan De Geesten uit te stellen naar volgend jaar. Dit heeft het gemeentebestuur eerder deze week aan de raad laten weten. 

Het college 'acht het niet haalbaar' om het bestemmingsplan voor de eerder afgesproken datum, midden oktober, vast te stellen. De benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan kunnen 'niet tijdig worden afgerond'. Het college heeft daarom besloten de vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen tot april volgend jaar.

Dit geeft dan weer wel de mogelijkheid om het ontwerpbestemmingsplan - inclusief alle afgeronde onderzoeken - opnieuw ter inzage te leggen. Bewoners kunnen ook weer een zienswijze indienen. Dat geldt ook voor bewoners die eerder al een zienswijze hebben ingediend. 'Dit resulteert in een betere onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan. De zorgvuldigheid en transparantie in het proces en de kwaliteit van het bestemmingsplan worden op deze manier beter geborgd', stelt het gemeentebestuur.

Bevoegdheid om te wijzigen naar wonen geschrapt
De onderhandelingsgesprekken met de Oudendal Groep moesten worden heropend nadat de raad besloten had niet in te stemmen met de bevoegdheid om zomaar de bestemming te wijzigen naar wonen op het Kasteel en de bijgebouwen. Het gemeentebestuur had al een zogeheten anterereure overeenkomst gesloten met Oudendal, maar daar wordt nu een kanttekening bij geplaatst dat de wijzigingsbevoegdheid naar wonen wordt geschrapt. Ook worden er 'nadere afspraken' over de levering van de Julianaschool gemaakt.

Het dossier De Geesten kent daarmee in Oegstgeest al een lange geschiedenis. Het is een complex dossier waar al lang over wordt vergaderd en waarbij veel partijen betrokken zijn. Omwonenden zijn niet blij met een deel van de plannen, vooral de plannen voor woningbouw in het gebied. De voorheen verantwoordelijk wethouder voor het dossier, Peter Glasbeek, stapte eerder al op omdat er geen raadsmeerderheid was voor het van te voren toestaan van woningbouw in het gebied. De eerdere coalitie struikelde over het dossier, kwam weer bijeen en wethouder Glasbeek keerde terug, maar niet op het dossier De Geesten.

In voorjaar besluitvorming
Het gemeentebestuur hoopt nu in december een nieuw ontwerpbestemmingsplan op tafel te leggen waar minder heisa over gaat ontstaan. In het voorjaar van 2021 zal het nieuwe bestemmingsplan dan in de raad komen ter besluitvorming.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief