Terug
Oegstgeest

Stevige kritiek op Oegstgeests college vanwege te hoge OZB

Stevige kritiek op Oegstgeests college vanwege te hoge OZB
24 maart 2023 | Redacteur: Jasper Daams

OEGSTGEEST – De te hoge belastingaanslag voor Oegstgeestse woningeigenaren had nooit verstuurd mogen worden. Dat was de algehele tendens tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. De raadsleden houden het college verantwoordelijk voor de fout, waardoor woningeigenaren een te hoge aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvingen.

In de raadszaal vielen keiharde woorden voor het college, met name vanuit de oppositiepartijen. Zo bestempelt VVD-raadslid Matthijs Huizing de fout als ‘één van de grootste blunders in de geschiedenis van Oegstgeest’. Bovendien ziet hij een patroon: ‘Iedereen maakt fouten, maar deze staat niet op zich. In de afgelopen maanden hebben we keer op keer te maken gehad met ondeugdelijke raadsvoorstellen, die niet aansluiten bij wat de raad wil.’

Spaargaren

Sven Spaargaren (Fractie Spaargaren) ontdekte de rekenfout, en ook hij zet vraagtekens bij het handelen van het college. ‘Er zijn voorstellen naar de raad gekomen die niet optimaal waren, waarin fouten lagen. Hoe gaat dat dan in het college? Want dat beslist collectief over de voorstellen.’

Hoewel de kritiek stevig was, zagen oppositiepartijen niets in een eventueel aftreden van het college. Huizing: ‘De VVD vraagt niet om aftreden, want we zien de goede wil bij het college. Alles komt neer op drie wethouders, misschien vragen en verwachten we te veel. Daarom is het hoog tijd voor een herbezinning van het bestuur van ons dorp.’

Coalitie

De toon van de coalitiepartijen was milder. Zij erkenden allemaal dat het college een grote fout heeft gemaakt, maar waren ook lovend over de handelswijze van het college nadat de fout werd ontdekt. Zo ontvingen woningeigenaren een brief waarin de fout werd toegelicht, en waarin het college excuses maakte.

Vanwege het vertrek van wethouder Dick de Groot eerder deze maand was het aan burgemeester en vervangend portefeuillehouder Emile Jaensch om namens het college te spreken. Opnieuw bood hij namens het college excuses aan, en sprak hij zijn waardering uit voor het speurwerk van Sven Spaargaren, en zijn inzet voor het komen tot een oplossing. Die laat nog even op zich wachten; in de komende maand komt het college daar schriftelijk op terug.