Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Statushouders behouden tijdelijk voorrang op sociale huurwoningen Oegstgeest

Statushouders behouden tijdelijk voorrang op sociale huurwoningen Oegstgeest

23 september 2022 | Redacteur: Jasper Daams

OEGSTGEEST - Het  besluit  van Holland Rijnland om tijdelijk voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van vrijgekomen sociale huurwoningen blijft voorlopig van kracht. Een motie om de regeling te schrappen, ingediend door de Fractie Spaargaren, werd niet aangenomen door de Raad. Bij een gelijkblijvende gemiddelde huishoudensgrootte ten opzichte van vorig jaar, zou in 2022 15 procent van de huurwoningen naar statushouders gaan. In 2021 was dat nog 8 procent.

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond pleitte Spaargaren voor ‘onorthodoxe maatregelen’ voor het oplossen van de woningnood. Naast het schrappen van de voorrangsregeling bevatte de motie nog twee voorstellen: er moest bij Holland Rijnland worden aangedrongen op versnelde bouw van tijdelijke noodwoningcontainers, en het provinciaal verbod tot het bouwen van (tijdelijke) woningen in het buitengebied moest door de raad worden geschrapt.

Spaargaren kreeg weinig steun vanuit de Raad; alleen VVD stemde ook voor de motie. Met name het schrappen van de voorrangsregeling stuitte op weerstand bij andere partijen. Progressief Oegstgeest wees erop dat er afspraken gemaakt zijn over de opvang van statushouders, en dat de partij die afspraken wil nakomen. Het CDA trok de effectiviteit van het voorstel in twijfel door te stellen dat het opheffen van de regeling er juist voor zorgt dat de doorstroom van statushouders vastloopt, waardoor problemen in opvangcentra alleen maar groter worden.

Wel werd de urgentie van de problematiek door alle partijen en het College erkend. Wethouder Elfred Bus benadrukte dat er momenteel gesprekken lopen met zowel Holland Rijnland als de provincie Zuid-Holland om tot een oplossing te komen. De komende maanden moet blijken hoe het probleem zal worden aangepakt.

Naast de Fractie Spaargaren was ook BVNL initiatiefnemer van de motie. Fractievoorzitter Onno Laarhoven van laatstgenoemde partij was echter niet aanwezig bij de raadsvergadering, en kon daarom de motie niet mede-indienen of erover stemmen.