Oegstgeest

Raad reageert op begroting Oegstgeest: 'We moeten voorzieningen op peil houden'

Raad reageert op begroting Oegstgeest: 'We moeten voorzieningen op peil houden'

15 oktober 2020

OEGSTGEEST - Het gemeentebestuur van Oegstgeest heeft deze week de begroting voor 2021 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de begroting voor het komende jaar sluitend is, maar dat er wel bezuinigd moet worden om een tekort te voorkomen. De gemeenteraad reageert begripvol op de keuzes, al betreurt oppositiepartij D66 de onverwachte kosten in de begroting: 'Dankzij de opstelling van de huidige coalitie zit Oegstgeest niet aan het stuur in de regio en worden we door keuzes van met name Leiden geconfronteerd.'

Door: Julia den Heijer

Er wordt onder andere bezuinigd op de bijdrage aan de dorpsmarketing, de gemeentelijke peuterregeling en op de pot voor burgerparticipatie. De bijdrage van 75.000 euro aan de stichting Dorpsmarketing wordt namelijk volledig geschrapt en er wordt minder geld uitgetrokken voor projecten van het regionale samenwerkingsverband Economie71. Daarnaast heeft het gemeentebestuur besloten om op de gemeentelijke peuterregeling te bezuinigen, waardoor ouders van peuters vanaf twee en een half jaar een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen voor twee dagdelen kinderopvang. 

De grootste reden voor deze bezuinigingen is het bedrag dat Oegstgeest in 2021 kwijt is aan jeugdhulp, bijna een miljoen meer dan dit jaar. Sportclubs worden ondanks de bezuinigingen dit jaar nog geholpen om de coronacrisis financieel door te komen. Zij hoeven namelijk dit jaar drie maanden geen huur te betalen: Clubs die hun accommodatie in eigen bezit hebben, krijgen afhankelijk van het aantal leden vergelijkbare bijdragen. Op deze manier wil de gemeente de clubs steunen om de lagere inkomsten van dit jaar op te vangen, met name de kantine-inkomsten. 

'Geen lastenverzwaring is goed nieuws'
De coalitiepartijen reageren doorgaans positief, fractievoorzitter van het CDA, Eibertjan van Blitterswijk, laat in een reactie weten: 'Geen lastenverzwaringen en geen bezuinigingen op sport, groen of zorg, maar juist gerichte investeringen. Dat is volgend jaar belangrijker dan ooit midden in deze coronacrisis waarin de precieze gevolgen voor gezinnen, verenigingen en ondernemers ook in Oegstgeest nog verre van duidelijk zijn. Dat is voor het CDA van groot belang en dat is de basis van deze begroting.'

Van Blitterswijk benadrukt ook hoe Oegstgeest haar schulden van de afgelopen jaren succesvol terugdringt: 'Gelukkig hebben we de afgelopen jaren met verstandig beleid de gemeenteschuld terug kunnen brengen van meer dan 100 naar minder 40 miljoen. Volgend begrotingsjaar zal opnieuw in het teken staan van solide financieel beleid, maar tegelijkertijd investeert de gemeente gericht in onze voorzieningen om te zorgen dat het in Oegstgeest over 10, 20 jaar minstens zo prettig wonen is als vandaag.'

Effecten coronacrisis
De CDA-fractievoorzitter weet dat er daarnaast extra aandacht nodig zal zijn voor de maatschappelijke effecten van de coronacrisis: 'Het bestrijden van eenzaamheid had bij dit college al prioriteit, maar daarvoor zal extra aandacht nodig zijn. Ook zetten we in op het vroegtijdig tegengaan van problematische schulden en op het creëren van extra banen in het dorp, onder meer door te blijven werken aan het door ontwikkelen van het Bio Science Park Oegstgeest', aldus van Blitterswijk.

Raadslid Edgard Creemers van de VVD is ook positief dat in deze 'uitdagende tijd' een zo goed als sluitende begroting voorligt: 'Naast de veel hogere uitgaven aan de jeugdzorg, die zwaar op de budgetten drukt, is er ook veel onzekerheid over de financiële implicaties van de Covid-19 pandemie. Hoge kosten, minder geld uit Den Haag en onzekerheid vragen om zorgvuldigheid in het financieel beheer en terughoudendheid in het begroten van uitgaven.'

Voorzieningen op peil houden
Ondanks dat er minder geld beschikbaar is uit Den Haag, benadrukt Creemers dat er niet wordt bezuinigd op bijvoorbeeld de bibliotheek en het zwembad: 'We wonen in één van de mooiste gemeenten van Nederland en mogen daar ook trots op zijn. Echter, door nu geld uit te sparen kunnen we andere belangrijke voorzieningen, zoals het groenonderhoud, de bruggen, de wegen en onze schoolgebouwen, op peil houden, zodat Oegstgeest ook in de toekomst een fantastische woongemeente blijft.'

Daarnaast wil hij de bezuiniging op de dorpsmarketing nog benoemen: 'Dorpsmarketing heeft vele mooie resultaten bereikt voor dit dorp en helpt mee om Oegstgeest een Fair Trade-gemeente te laten worden. De VVD waardeert dit en we zullen dit meenemen wanneer we als raad eind dit jaar beslissen over eventuele verlenging van de subsidie.'

Bezuinigen met een kaasschaaf
Oppositiepartij D66 denkt anders over de plannen en ziet vooral een begroting waarin de financiële situatie steeds knellender wordt. De democraten vinden dat Oegstgeest niet meer zelf de touwtjes in handen heeft: 'Oegstgeest heeft de top 10 beste woongemeente van de Elsevier als grootste doel gesteld, terwijl er met de huidige crisis toch een grote opgave voor ons ligt. Dankzij de opstelling van de huidige coalitie zit Oegstgeest niet aan het stuur in de regio en worden we door keuzes van met name Leiden geconfronteerd met grote onverwachte kosten, nu in de jeugdzorg en waarschijnlijk komend jaar rond Servicepunt 71', aldus fractievoorzitter Elfred Bus.

Volgens Bus wordt hetgeen Oegstgeest mooi maakt, stap voor stap afgebroken: 'Er is te zien dat onderhoudskosten voor bijvoorbeeld bruggen, maar ook voor kunstwerken niet robuust in de begroting zitten. We zien met het waterrad in Poelgeest wat daar de consequenties van zijn.' Bus stelt dat het college ervoor kiest om met de kaasschaaf te bezuinigen: 'Op het beetje ruimte wat er nog in de begroting zit voor bijvoorbeeld de jeugdsport, dorpsgesprekken, welzijnswerk, kinderopvang en de peuterregeling.'

'Inwoners zoveel mogelijk ontzien'
Fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, Melanie van Driel, reageert kort: 'Voor ons was het belangrijkste dat de inwoners in deze bizarre tijden zoveel mogelijk ontzien worden en geen extra onzekerheden krijgen vanuit de gemeente. En alhoewel de komende ontwikkelingen onzeker zijn, denk ik dat deze begroting er wel in slaagt om dat doel te vervullen.'

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Luister ook naar Unity.NU.
  

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief