Terug
Oegstgeest

Raad Oegstgeest reageert kritisch op mogelijke statushouders achter gemeentehuis

Raad Oegstgeest reageert kritisch op mogelijke statushouders achter gemeentehuis

22 februari 2021

OEGSTGEEST - De gemeenteraad van Oegstgeest reageert wisselend op de mogelijke komst van de 250 statushouders in het Hoefijzergebouw, de voormalige Jelgerskliniek. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft eerder een aanvraag gedaan om achter het gemeentehuis de statushouders te vestigen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar sommigen zijn kritisch: 'Het Hoefijzergebouw leent zich ook voor de Oegstgeestenaren zelf. Starters, jonge stellen, studenten, maar ook middeninkomens en ouderen die geen recht hebben op een sociale huurwoning', vindt VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren. 

Door: Julia den Heijer

Begin dit jaar werd duidelijk dat er overleg gaande is tussen het COA en de gemeente Oegstgeest. Het COA zet vanwege 'budgettaire redenen' in op 250 statushouders voor minimaal vier jaar, met een uitloop naar vijf. De gemeente hield rekening met veel minder statushouders en ook een kortere periode. De gemeenteraad krijgt nu het laatste woord, mocht het COA daadwerkelijk een aanvraag indienen. Mochten er inderdaad statushouders in Oegstgeest komen, gaat het om 35 procent gezinnen en 65 alleenstaande mannen en vrouwen. Het betreft voor het grootste deel mensen uit Syrië.

Fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest (PrO), Melanie van Driel, blikt terug naar 2016: 'Toen is er unaniem een motie aangenomen voor de huisvesting van 250 asielzoekers in het dorp. Destijds waren wij als PrO trots dat de Oegstgeester raad liet zien verantwoordelijkheid te willen nemen voor deze huisvesting. Ondanks het feit dat deze huisvesting niet gerealiseerd is destijds, was het een duidelijk signaal.' Nu Oegstgeest de mogelijkheid krijgt om statushouders te huisvesten, vindt ze dat Oegstgeest deze verantwoordelijkheid moeten nemen: 'Dit zijn mensen die met goede redenen gevlucht zijn en in Nederland een nieuw bestaan op willen bouwen. Oegstgeest is met het momenteel ongebruikte Hoefijzergebouw in een positie om hen tijdelijk te huisvesten tot zij naar hun permanente woonlocaties in de Leidse regio kunnen. Gemeenten in onze omgeving, waaronder Wassenaar, waar rond de 900 statushouders zijn gehuisvest, hebben al laten zien deze verantwoordelijkheid te willen nemen.'

'Betrek wel de omwonenden'
CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk wacht de situatie af: 'Het gebouw staat leeg en het benutten om mensen tijdelijk een dak boven het hoofd te geven is een goede optie als dat op een goede manier kan. Het CDA is benieuwd naar de presentatie van eventuele plannen op 4 maart, dan kunnen we ons een beeld vormen over hoe men dit voor ogen heeft.' D66-fractievoorzitter Elfred Bus staat open voor dit onderzoek: 'Statushouders staan met de verkregen verblijfsvergunning aan de start van hun nieuwe leven in Nederland. Zij hebben een steun in de rug nodig om deze start succesvol te maken, daar hebben we met z’n allen een belang bij. We hebben een aantal jaren terug al kunnen zien hoe gastvrij en warm Oegstgeest is als het gaat om het helpen van vluchtelingen.'

Wel vindt hij het belangrijk dat de omwonenden betrokken worden bij het proces en dat de aantallen naar verhouding zijn: 'Een onderzoek voor het tijdelijk huisvesten van een dergelijk aantal statushouders moet voor D66 zorgvuldig en in goed overleg met inwoners en verenigingen in het dorp gebeuren. Het is belangrijk dat de aantallen goed in verhouding blijven met wat voor Oegstgeest mogelijk is.'

'Andere Oegstgeestenaren komen in de knel'
Spaargaren ziet liever dat Oegstgeestenaren zelf gehuisvest worden in het Hoefijzergebouw: 'De VVD ziet dat door de zeer krappe woningmarkt veel Oegstgeestenaren op zoek zijn naar een passende woning en nagenoeg nergens meer terecht kunnen. Starters, jonge stellen, studenten maar ook middeninkomens en ouderen die geen recht hebben op een sociale huurwoning komen in de knel. Deze groep inwoners kunnen nu nagenoeg nergens meer terecht. Tijdelijke huisvesting in het Hoefijzergebouw zou voor deze inwoners van Oegstgeest een oplossing bieden. Daarnaast maakt Spaargaren zich zorgen over de genoemde aantallen: 'De VVD is kritisch tegenover het mogelijk huisvesten van grote aantallen statushouders, en er zijn zorgen over de veiligheid bij deze grote aantallen.' 

Spaargaren is zich bewust dat gemeenten de wettelijke plicht hebben om ieder jaar aan een aantal statushouders huisvesting te bieden. Gemeente Oegstgeest heeft in 2019 achttien statushouders ondergebracht en vorig jaar waarschijnlijk 40. 'De VVD steunt dit en vindt het ook onze maatschappelijk plicht daaraan te voldoen indien mogelijk. Maar wat de VVD betreft is en blijft het uitgangspunt dat het tijdelijk huisvesten van Oegstgeestenaren die nu nergens terecht kunnen voorrang dient te hebben boven vrijwillige extra huisvesting van grote groepen statushouders.'

'Het college kan beter opstappen'
Hart voor Oegstgeest fractievoorzitter Karin Rosdorff, heeft vraagtekens rondom de raadsmededeling en vraagt zich af of het naar verhouding wel kan: 'We worden nu in Oegstgeest ook geconfronteerd met een verplichting om per jaar statushouders onderdak te verschaffen. Dat is al een hele klus maar staat in geen enkele verhouding met de aantallen die nu worden genoemd.' Daarnaast wil Rosdorff benoemd hebben dat er meer mensen in Oegstgeest wachten op een woning: 'Het is een feit dat Oegstgeest wel meer spoedzoekers kent, namelijk mensen die in aanmerking komen voor sociale woning en starters. Ook de jonge gezinnen en mensen die nét boven de sociale woninggrens vallen, zij hebben wachttijden van jaren.' De opvang van de statushouders heeft volgens Rosdorff ook gevolgen voor de omwonenden: 'Omwonenden houden hierdoor voor langere tijd onzekerheid over de mogelijk toekomstige bebouwing in het gebied. Het vraagstuk verdient een goed participatietraject alvorens de raad en het college een besluit kunnen nemen.'

Fractievoorzitter van Lokaal Oegstgeest, Eelke van den Ouweelen, is kritisch over de wijze waarop de plannen gecommuniceerd zijn: 'Overgeest is geen geschikte locatie voor grote aantallen statushouders in een mix met de doelgroep van Divorce Housing. Vier jaar geleden kwam een vergelijkbaar plan op, dat voor veel maatschappelijke commotie zorgde. Overigens waren raadsleden toen wel eerder geïnformeerd. In de afgelopen twee jaar heeft de raad een nota van uitgangspunten en een gebiedsvisie vastgesteld voor Endegeest en Overgeest. Concrete plannen blijven echter uit. Het college is de regie volledig kwijt en kan beter opstappen.'

Tijdens de beeldvormende vergadering van donderdagavond 4 maart worden bewoners, geïnteresseerden en raadsleden over de plannen geïnformeerd. 

Lees hier het hele feitenrelaas.

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store. 
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
Luister ook naar Unity.NU.