Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Plannen voor Aquathermie in Poelgeest dichterbij dankzij nieuwe subsidie

Plannen voor Aquathermie in Poelgeest dichterbij dankzij nieuwe subsidie

23 december 2020

OEGSTGEEST -Coöperatie Energiek Poelgeest springt een gat in de lucht: de provincie Zuid-Holland stelt nogmaals subsidie ter beschikking voor het warmte-uit-waterproject. Het bewonersinitiatief gaat het geld gebruiken om de komende maanden de circa 1.000 huishoudens in de wijk Poelgeest verder te betrekken bij de plannen om energie op te wekken uit water.

Vorig jaar liet Energiek Poelgeest een onderzoek uitvoeren: is het mogelijk om de wijk Poelgeest duurzaam te verwarmen met warmte uit water (aquathermie) De gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Vattenfall werkten als partners mee aan het onderzoek. De conclusie was positief: zowel het oppervlaktewater in de buurt, als de rioolwaterzuivering bieden voldoende warmte om de huizen in de wijk duurzaam te verwarmen.

Bewoners betrekken
Het sein staat dankzij de provinciale subsidie nu op groen voor concrete vervolgstappen. Energiek Poelgeest gaat de komende maanden met wijkbewoners bespreken hoe ze over de plannen denken. Na de eerste reeks buurtgesprekken hebben zich al geïnteresseerden aangemeld om actief te worden in het project. Het bewonersinitiatief heeft inmiddels een coöperatie opgericht. Wijkbewoners kunnen daarvan lid worden. Dat maakt het makkelijker om de inspraak in de plannen te organiseren. Met een coöperatie kunnen op termijn ook de rol en de zeggenschap van bewoners in het warmtesysteem goed geregeld worden.

Verder overleg met partners
Een deel van de subsidie wordt gebruikt om uit te zoeken hoe Vattenfall (eigenaar van het warmtenet) en Energiek Poelgeest kunnen samenwerken aan het project. De gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland beraden zich nog op hun rol.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor denieuwsbrief.
Luister ook naarUnity.NU.