Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Onafhankelijk Kwaliteitsteam aan de slag met ontwikkeling ‘De Geesten’

Onafhankelijk Kwaliteitsteam aan de slag met ontwikkeling ‘De Geesten’

23 juni 2022

OEGSTGEEST - Voor het gebied De Geesten (Overgeest en Endegeest) in Oegstgeest gaat een onafhankelijk kwaliteitsteam aan de slag.  Zij hebben een integrale visie waarmee ze waardevolle kwaliteiten van het gebied proberen te behouden en te stimuleren. Dit doen zij door met initiatiefnemers al in een vroeg stadium in gesprek te gaan. Ontwikkelingen worden op eenzelfde manier beoordeeld en gestimuleerd vanuit de vijf verschillende vakdisciplines die in het kwaliteitsteam zijn vertegenwoordigd. Het team bestaat uit een architect, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een landschapsecoloog en een cultuurhistoricus, tevens burgerlid.

Alle conceptontwerpen en ontwikkelingen in de Geesten worden altijd getoetst aan de Gebiedsvisie, het bestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan, de Welstandsnota en de Wet Natuurbescherming. De eerste bijeenkomst van het Kwaliteitsteam heeft inmiddels plaatsgevonden. Na een presentatie over het gebied hebben de leden een wandeling gemaakt over het terrein van De Geesten.

Het kwaliteitsteam vergadert voorlopig iedere maand en rapporteert regelmatig aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Oegstgeest.