Oegstgeest

Oegstgeest wil met de regio optrekken tegen geluidshinder door vliegtuigen

Oegstgeest wil met de regio optrekken tegen geluidshinder door vliegtuigen

4 juni 2020

OEGSTGEEST – Een groot deel van de gemeenteraad van Oegstgeest wil dat de wethouder samen met de regio op gaat trekken om een vuist te maken tegen de geluidshinder van vliegtuigen. Dat bleek donderdagavond tijdens de bespreking van een motie over de luchtvaart. Ondertussen werkt de luchtvaartsector, waaronder Schiphol zelf, aan een plan om geluidshinder te verminderen.

De motie werd ingediend door D66 en Progressief Oegstgeest (PrO). Aanleiding voor de motie is de Luchtvaartnota die het kabinet voor ogen heeft. 'We hebben een balans gevonden tussen de verschillende belangen en we geven de mensen in de sector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief voor de langere termijn', aldus minister Van Nieuwenhuizen. Maar in de Luchtvaartnota is ook te lezen dat het kabinet bereid is om Schiphol 1 tot 1,5 procent per jaar te laten groeien. Dat komt er volgens de partijen op neer dat er in 2050 zo'n 780.000 vluchten zijn, waardoor het aanleggen van een nieuwe landingsbaan (tweede Kaagbaan) bij Schiphol noodzakelijk lijkt. En juist die Kaagbaan leidt volgens PrO en D66 tot 'significant' meer geluidsoverlast in Oegstgeest en de Leidse regio. 

Regionaal optrekken
'Wanneer een tweede Kaagbaan gerealiseerd gaat worden, zal ook de regio steeds meer last krijgen van de geluidsoverlast. Daarom willen we in regionaal verband optrekken', vertelt Melanie van Driel, fractievoorzitter van PrO. 'Ik denk dat wij als Oegstgeest hier heel duidelijk een speerpunt van moeten maken in de Leidse regio', aldus raadslid Arne-Jan Vos van D66. 'Dat is ook in het gezonde belang van de rest van de regio. Het gaat ook om solidariteit in de regio, waar wij Zoeterwoude in de wens steunen om niet alle windmolens in hun gemeente te plaatsen, willen wij hen net als de rest van de regio ook vragen om hier in mee te gaan.'

De wethouder kan leven met de motie, alleen 'ik geloof niet zozeer in de effectiviteit om de overheid een laatste maal te waarschuwen, ik zie er meer in om in de regio een gezamelijk standpunt te formuleren', aldus wethouder Glasbeek. 'Het is niet zo dat we het niet serieus nemen, maar wel graag in regionaal verband. Het heeft wel zin, in de regio trekken we tot dusverre als één man op. Daar moeten we op inzetten.' Dat is volgens Vos ook de bedoeling: 'Het lijkt me natuurlijk het beste om met de regio samen een brief te schrijven, als dat nou niet lukt mag de wethouder in zijn eentje een epistel gaan schrijven.'

Laagvliegen inperken
Ook bezorgde inwoners lieten donderdagavond van zich horen tijdens de commissievergadering in Oegstgeest. 'We hebben veel onderzoek gedaan naar overlast door laagvliegende vliegtuigen. Dat is er en dat terwijl de schade aan de gezondheid hiervan onomstotelijk is vastgesteld', zei Jan Edens, voorzitter van Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV). 'In de grondwet staat dat de overheid zorg moet dragen voor een gezonde leefomgeving.'

De stichting stelt dat het mogelijk is om minder laag over te vliegen en roept op om het laagvliegen te verbieden. Dat zou dan moeten gaan via de zogeheten continuous descent approach waarbij er niet stapsgewijs wordt gedaald richting de landings baan, maar in een lineaire lijn waardoor er minder laag wordt overgevlogen. 'Daarnaast is er in de Luchtvaartnota niet kritisch gekeken naar het aantal vluchten', zegt inwoner Matt Poelmans. 'Heel veel pretvluchten zijn onnodig. De enorme toename van het lawaai kunnen wij niet accepteren. De enige echte oplossing is: Schiphol kan niet op deze plaats blijven.'

Niet tegen groei Schiphol, wel tegen overlast
Een deel van de raad had toch wat moeite met de tekst in de motie. Het CDA gaf tijdens de discussie aan niet tegen de groei van Schiphol te zijn, iets wat de motie wel uitspreekt. 'We zouden het aantal vluchten willen reduceren, alleen Schiphol als economisch punt te laten groeien zijn we niet op tegen', aldus raadslid Watze Mandema. 'In de vliegtuigbouw zijn daarnaast heel veel technologische ontwikkelingen om geluidshinder te verminderen. Dat kunnen we nu nog niet overzien.'

Ook de VVD zag de motie liever iets anders geformuleerd. 'Wij zijn als VVD tegen geluidsoverlast en niet per se tegen vliegen of vliegvelden', aldus raadslid Marcus Rolloos (VVD) 'Ook weten we nog niet of het vliegen in de toekomst heel duurzaam kan, daar willen we niet op vooruit lopen. Om te zeggen dat Schiphol niet mag groeien, is te kort door de bocht. We willen niet met een kanon op een mug gaan schieten. Het voornaamste probleem is de geluidsoverlast dus om nu tegen de groei van Schiphol te zijn, is niet wat wij willen. De luchthaven kan bijvoorbeeld ook uitbreiden bij Lelystad of op de Noordzee. We zijn er dus nog niet over uit of deze motie precies gaat bereiken wat we willen bereiken. Het gaat niet per se om het kleinhouden van het vliegen in Nederland. Het moet stiller, schoner en op een andere plek.

De indieners, D66 en PrO, zagen wel ruimte om nog wat te sleutelen aan de motie zodat ook het CDA en de VVD in kunnen stemmen. De motie wordt later in stemming gebracht in de gemeenteraadsvergadering.

Plan van luchtvaarsector tegen geluidshinder 
De luchtvaartsector is inmiddels een plan aan het maken om de hinder voor omwonenden te verminderen. Bestuurders uit Zuid-Holland laten donderdag weten dat positief te vinden. De bestuurders zijn echter ook bezorgd dat bij groei van de luchtvaart de geluidshinder toch zal toenemen. Zij vragen daarom aan de luchtvaarsector aandacht voor het snel invoeren van hogere vliegroutes en minder nachtvluchten.

De CEO's van Schiphol en de Luchtverkeersleiding voerden overleg met gedeputeerden en gemeentebestuurders van Zuid-Holland en Utrecht voor het opstellen van het 'Programma Hinderreductie'. Diverse wethouders brachten tijdens het gesprek ook concrete wensen naar voren.

Bestuurders pleiten voor hogere aanvliegroutes
Zo pleitte wethouder in Oegstgeest, Peter Glasbeek, daar al voor hogere aanvliegroutes: 'Het is door de coronacrisis nu zeer rustig in de lucht, dus de noodzaak om vanwege veiligheid en capaciteitsproblemen zeer laag over de hele regio te vliegen is er niet meer. Dit is een uitgelezen moment om de maatregel hoger aanvliegen nu direct in te voeren.'

Burgemeester van Kaag en Braassem, Marina van der Velde-Menting uitte haar zorgen over het 'waterbed-effect': 'Veel van de bedachte maatregelen leiden tot een verschuiving van vliegtuigbewegingen naar de Kaagbaan. Daardoor ontstaat extra hinder voor de vele bewoners in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem. Dit geeft zoveel vliegbewegingen dat er bijna geen rustmomenten meer zijn. Dit levert extra hinder en gezondheidseffecten voor onze bewoners.'

De bestuurders riepen verder op om het vliegverkeer in de nacht te beperken, meer rustmomenten op een dag te regelen en om de tweede Kaagbaan niet aan te leggen. Schiphol en de Luchtverkeersleiding plannen vervolggesprekken in om de wensen van de regionale overheden en andere stakeholders verder in kaart te brengen. Zij bekijken alle suggesties en gebruiken dat om het Programma Hinderreductie te verbeteren.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via  Google Play en de  App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief