Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Nieuwe veiligheidsdoelen voor gemeente Oegstgeest

Nieuwe veiligheidsdoelen voor gemeente Oegstgeest
4 februari 2023

OEGSTGEEST - Cybercrime & gedigitaliseerde criminaliteit en verkeersoverlast zijn de veiligheidsthema’s waar het college van Oegstgeest de komende vier jaar extra aandacht aan wil besteden. Het gaat dan om de Prioriteitstelling Integrale Veiligheid (2023-2026). Iedere vier jaar worden de nieuwe prioriteiten vastgesteld. Het college wil zich in het eerste onderwerp focussen op jeugd, ouderen en midden- en kleinbedrijven. Bij de verkeersoverlast moet de focus liggen op ‘te hard rijden’.

Aan de voorgestelde prioriteiten ligt een uitgebreide en integrale veiligheidsanalyse ten grondslag. Het college heeft dit plan nu voorgelegd aan de gemeenteraad.