Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Gesprekken coalitieproces in Oegstgeest verlopen voorspoedig

Gesprekken coalitieproces in Oegstgeest verlopen voorspoedig

2 mei 2022

OEGSTGEEST – Onder leiding van Kees Burger en Gerlof Kruidhof, oud-raadsleden van PrO, hebben Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest 7 onderhandelingsrondes gehad over een nieuw coalitieakkoord. Deze gesprekken verlopen voorspoedig en in een goede sfeer, laten de partijen weten. Conform het advies van de verkenner wordt gestreefd naar een akkoord op hoofdlijnen met heldere en scherpe afspraken over specifieke onderwerpen.

De partijen vinden elkaar snel, en het is de bedoeling dat eind deze maand alle onderwerpen een eerste keer zijn besproken. Voor sommige onderwerpen wordt nog advies gevraagd aan experts van de gemeente en ook zal het geheel aan wensen en ambities nog financieel worden doorgerekend. De verwachting is dat hier zeker nog de rest van de maand mei voor nodig zal zijn.

In dit stadium kunnen nog geen details worden gedeeld over de onderwerpen en de afspraken. Zodra er een concept-akkoord is zullen de onderhandelende partijen dit met raad en inwoners delen, zodat er nog ruimte is voor inbreng. Er wordt nog over nagedacht over welke vorm hiervoor het meest geschikt is.

Op 25 april is ook het traject voor de nieuwe bestuurscultuur van start gegaan. Hierbij zijn de eerste afspraken gemaakt. De gesprekken voor het coalitietraject vervolgen op 9 mei en de volgende bijeenkomst in het kader van het bestuurscultuurtraject is op 11 mei.