Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Drie kandidaten voor lijsttrekkerschap D66 Oegstgeest

Drie kandidaten voor lijsttrekkerschap D66 Oegstgeest

8 juni 2021 | Redacteur: Julia den Heijer

OEGSTGEEST -  Uit de fractie van D66 hebben zich maar liefst drie kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van Oegstgeest voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De kandidaten zijn geen onbekenden: zittende raadsleden Elfred Bus, Lydie Vellema en oud-afdelingsvoorzitter Natalie Jonkers willen gekozen worden als lijstrekker.

Komende week kunnen de leden van D66 kennis maken met de kandidaat-lijsttrekkers. In Oegstgeest vindt de besloten digitale afdelingsvergadering plaats op 14 juni en in Katwijk op 8 juni. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats per e-voting. Leden van D66 in de desbetreffende gemeente kunnen hun stem uitbrengen in de periode van 16 tot en met 30 juni. 'D66 is een democratische partij. Iedereen uit de partij kan zich daarom melden als lijsttrekker', zegt voorzitter Carina Bos. Naar verwachting zal dan op 1 juli bekend worden gemaakt wie bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst voor D66 Oegstgeest gaat trekken.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Bus lijsttrekker van de democratische partij. In het politieke programma 'Aan tafel met Leendert' schoof Bus aan om vooruit te blikken op de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 behaalde de partij drie zetels, een tegenvaller: 'D66 Oegstgeest heeft helaas verloren en krijgt naar verwachting drie zetels. Ik wil allereerst de kiezer bedanken, want die heeft in een democratie het laatste woord. We hebben hard campagne gevoerd en ik wil daarom verder iedereen zeer hartelijk danken die hieraan een bijdrage heeft geleverd', stelde afdelingsvoorzitter Jonkers namens het bestuur en de fractie destijds.

De kandidaten
Bus is vanaf 2018 fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Oegstgeest. De periode daarvoor was hij al raadslid in Oegstgeest. Binnen de raad houdt Elfred zich bezig met de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering en regionale samenwerking. 'Met de decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, welzijn en participatie staat de gemeente Oegstgeest de komende jaren een zware taak te wachten. Er wordt aan de ene kant verwacht dat het goedkoper kan, daarnaast eist en verdient Oegstgeest kwaliteit voor de mensen die het nodig hebben. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat dit vraagt om direct contact en oplossingen bedacht met betrokkenen. Daar zitten de ideeën, daar blijkt hoe de ondersteuning vanuit de gemeente echt efficiënter kan. Belangrijk is dat de gemeente daarbij de goede rol pakt en niet op de stoel van de arts, de zorgaanbieder of zelfs de zorgbehoevende gaat zitten. Samen in overleg tot de juiste oplossing komen en deze goed ondersteunen, dat is waar het om gaat', aldus Bus.

Vellema is sinds 2018 raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Oegstgeest. Binnen de raad houdt Lydie zich bezig met de portefeuilles sport, cultuur, onderwijs en economie: 'Als zelfstandig ondernemer draag ik ondernemend Oegstgeest een warm hart toe. Financiën en economische zaken zijn belangrijke beleidsterreinen voor ons dorp. Bedrijven en instellingen moeten het aantrekkelijk vinden om zich hier te vestigen; bereikbaarheid, duurzaamheid, goed opgeleide mensen zijn factoren die meetellen. Het in het algemeen stimuleren van werkgelegenheid is van belang voor elke bewoner van onze gemeenschap en dat dient ook hoog op de agenda te staan. Ook kom ik zelf uit een onderwijs gezin en heeft onderwijs mijn speciale interesse', aldus Vellema

Jonkers was van 2015 tot en met 2018 voorzitter van de afdeling Rijnland van D66, waar Katwijk en Oegstgeest onder vallen. Ze is nu commissielid voor D66 in de gemeenteraad van Oegstgeest. 'Ik werk bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bereid gemeenten en andere organisaties voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Ik heb de afgelopen jaren vanuit verschillende functies bij de Rijksoverheid een brede kennis en ervaring opgedaan binnen het sociale en veiligheidsdomein. Naast strategie ook dagelijks betrokken bij de uitvoering van beleid maar ook vooral gericht op wat dit betekent voor de burger. Ik lever graag een actieve bijdrage aan D66 Oegstgeest-Rijnland. Dit vooral vanuit een inhoudelijke betrokkenheid dat D66 echt iets kan betekenen voor de inwoners van Oegstgeest en Katwijk', legt Jonkers tot slot uit.