Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Documentaire over jeugdzorg tijdens Autismecafé woensdag 5 oktober

Documentaire over jeugdzorg tijdens Autismecafé woensdag 5 oktober

4 oktober 2022

LEIDEN - Op woensdag 5 oktober vertoont het Autismecafé de eerste aflevering van de documentaire over jeugdzorg in de Leidse regio ‘Het kind of de rekening’ van filmmaker Jan Stap. Deze aflevering ‘Zorgen en Leren’ zoomt in op de raakvlakken tussen jeugdzorg en onderwijs. In deze aflevering worden drie lijnen gevolgd: Leren buiten school als school te belastend is voor een kind met autisme. Hulp die makkelijk in te zetten is op scholen, is nu lastig te organiseren omdat onderwijs en jeugdzorg elk hun eigen financieringsvorm hebben met eigen criteria. En als derde: hoe kunnen leerkrachten beter toegerust worden om goed om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen? Na de film gaan de aanwezigen in gesprek met de filmmaker Jan Stap en met de moeder van het gezin dat in de documentaire gevolgd wordt.

Het Autismecafé wordt 5 oktober gehouden in Het Gebouw aan het Arubapad 2in Leiden. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur. Om 22.30 uur sluit het café. Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, voor en door ouders van kinderen met autisme. Contact: autismecafeleiden@gmail.com