Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

CDA Oegstgeest kiest Eibertjan van Blitterswijk als lijsttrekker

CDA Oegstgeest kiest Eibertjan van Blitterswijk als lijsttrekker

13 oktober 2021

OEGSTGEEST - De ledenvergadering van het CDA Oegstgeest heeft vorige week woensdag op voordracht van het bestuur de huidig fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk (35) gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van Blitterswijk, die al zijn hele leven in het dorp woont, zit sinds 2011 in de gemeenteraad namens de christendemocraten.

Bij de vorige verkiezingen voerde hij eveneens de lijst van het CDA Oegstgeest aan, dat toen een zetel won en de derde partij van het dorp werd. CDA-afdelingsvoorzitter Marien den Boer: “De CDA-fractie heeft zich de afgelopen periode succesvol ingezet voor een groen, zelfstandig dorp, voor sport en vrijwilligers, voor verstandig afvalbeleid, solide financiën, voor goede zorg voor jong en oud en tegen eenzaamheid. Het is belangrijk voor Oegstgeest dat we daar de komende jaren voortvarend mee doorgaan”.

Van Blitterswijk, die dit voorjaar het landelijke nieuws haalde met een motie over de statushouders en andere spoedzoekers die binnenkort onderdak vinden in Oegstgeest, voelt een grote verantwoordelijkheid om te helpen zorgen dat zij een goede start in het dorp maken. “De gekozen bewoording in een van onze moties was dit voorjaar onbedoeld aanleiding voor veel opschudding. Daar kijk ik met spijt op terug en daardoor voelt het nog meer als een diepe verantwoordelijkheid om te helpen zorgen dat deze mensen, vaak gevlucht voor oorlog, hier warm worden opgevangen én in harmonie een nieuw bestaan kunnen opbouwen. We zullen hen binnenkort hartelijk welkom heten.”

Belangrijke punten voor de komende jaren zijn volgens de lijsttrekker er in ieder geval voor zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte. “Die moet veiliger, die moet groener en die moet netter”. Hij vervolgt: “daarnaast moeten er verstandige keuzes worden gemaakt in de energietransitie, zodat we meters kunnen maken maar oog blijven houden voor de gevolgen voor onze inwoners, mag extra woningbouw niet ten koste gaan van voorzieningen en het groene en dorpse karakter waardoor het fijn wonen is in Oegstgeest en moeten mensen die dat nodig hebben op de steun van de gemeente kunnen blijven rekenen”.

Aan voorspellingen voor de verkiezingsuitslag waagt Van Blitterswijk zich niet. “Wij zijn in de eerste plaats een lokale partij, met lokale mensen die problemen in dit dorp en in hun buurt willen aanpakken. Bij de vorige verkiezingen waren we de enige partij met kandidaten in álle buurten van Oegstgeest en werden we in meerdere wijken de grootste partij. Dat motiveert mij enorm, ondanks het feit dat de landelijke CDA-peilingen niet florissant zijn. Het is de komende maanden onze missie om dorpsgenoten wederom met veel energie van onze lokale plannen voor Oegstgeest te overtuigen.