Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

CDA Oegstgeest installeert drie commissieleden

CDA Oegstgeest installeert drie commissieleden

13 mei 2022

OEGSTGEEST – Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering zijn Joke Welsink-Bax, Rick van den Brink en Watze Mandema geïnstalleerd als commissieleden voor het CDA Oegstgeest. Samen met Eibertjan van Blitterswijk en Tobias van der Hoeven vormen zij daarmee de vijfkoppige CDA-fractie. ‘Ieder van deze commissieleden heeft een verschillende achtergrond en expertise maar we hebben één gemeenschappelijk doel: helpen zorgen dat het over 10, 20 jaar minstens zo fijn wonen is in Oegstgeest als vandaag’, zegt fractievoorzitter Van Blitterswijk.

Rick van den Brink en Watze Mandema zijn vertrouwde gezichten binnen de fractie, omdat zij eerder jongerenkandidaat waren. De Haaswijkse Joke Welsink-Bax is echter een nieuw gezicht: ‘Na lang voor gemeentelijke en provinciale overheden te hebben gewerkt kijk ik er naar uit om als volksvertegenwoordiger aan de slag te gaan voor een dienstbaar lokaal bestuur en een goede en veilige leefomgeving.’

Het CDA Oegstgeest maakt zich na de gemeenteraadsverkiezingen op voor een rol in de oppositie. ‘Ik hoop dat PrO, D66 en HvO nu snel tot een bestuursakkoord komen waaruit de moed spreekt om te focussen op de echte uitdagingen, waarin tijdverslindende tierelantijnen achterwege blijven’, aldus de CDA-voorman. ‘Dat betekent dat er snel helderheid moet komen over groen, wonen, voorzieningen en de positie van minima en bewoners met middeninkomens. Lastenverhogingen zouden heel slecht nieuws zijn voor heel veel Oegstgeester huishoudens.’

Toch is de fractie van plan opbouwend oppositie te voeren. Van Blitterswijk: ‘het CDA wil graag constructief zijn, van oppositiepartijen die dingen afkraken knapt het dorp namelijk niet op. Maar het is wel onze rol om in het belang van een ieder scherp en kritisch te zijn als bestuurders er onverhoopt een potje van maken.’