Terug
Oegstgeest

BIJ1 stelt kamervragen over 'aparte looproutes' statushouders Hoefijzergebouw

BIJ1 stelt kamervragen over 'aparte looproutes' statushouders Hoefijzergebouw
3 mei 2021

OEGSTGEEST - De politieke partij BIJ1 heeft afgelopen weekendkamervragen ingediend rondom de motie van het CDA bij de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.Daarnaast pleiten zij ervoor dat de demissionaire ministers in gesprek gaan met het college van Oegstgeest, de wethouder in kwestie Jan Nieuwenhuis en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Door Julia den Heijer

De partij vraagtde demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid wat zij vinden van het voorstel van de CDA-fractie en of het voorstel zich verhoudt tot artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De motie is echter officieel ingetrokken, omdat Nieuwenhuis de alternatieve looproute opnam in de eisen richting het COA. Wel is de motie uitvoerig besproken in de vergaderingen, waardoor de media hiervan op de hoogte waren.De partij heeft het nieuws uit de lokale media opgepikt en wil uitleg: 'BIJ1 staat voor gelijkwaardigheid, voor iedereen. Het creëren van andere looproutes voor bepaalde groepen hoort niet in ons land, een voorstel daarvoor hoort niet in onze democratie en wethouders die zo een voorstel steunen horen niet in onze politiek', schrijft de partij op haar site.

Op Twitter is het onderwerp ook niet onopgemerkt gebleven:

Hoefijzergebouw
Begin maart kondigde het COA in samenwerking met Divorce Housing aan dat ze hun oog hebben laten vallen op het Hoefijzergebouw, beter bekend als de voormalige Jelgersmakliniek tussen het gemeentehuis en de A44, omdat er aan het gebouw zelfnauwelijks verbouwd hoeft te worden. De 57 beschikbare kamers hebben allemaal eigen sanitaire voorzieningen en gedeelde keukens.

Al snel werd duidelijk dat de aanvraag zou gaan over maximaal 175 statushouders in combinatie met 80 spoedzoekers. Uiteindelijk zijn 40 statushouders toegewezen aan Oegstgeest om in het dorp gehuisvest te worden. De andere 135 statushouders worden verdeeld over de regio waardoor het verblijf in het Hoefijzergebouw kan worden gezien als 'tussenstation'. De groepbestaat voor 35 procent uit gezinnen en voor 65 procent uit alleenstaande mannen envrouwen. Het betreft voor het grootste deel mensen uit Syrië.

Kritiek
Sinds het nieuws in Oegstgeest bekend is, houdt het de gemoederen erg bezig. De raad reageerde directkritischop de aanvraag en stonden de partijen alsProgressief Oegstgeest en de VVDlijnrecht tegenover elkaar. Ook anderen partijen zoalsStichting Huurders MeerWonenvinden de aanvraag een slecht plan, het woningentekort in de regio is hier één van de redenen voor. De stichting heeft de handen in een geslagen met Huurders Holland Rijnland (HHR) en kwamen zij tot de conclusie datOegstgeestniet bevoegdis om over toewijzing van woningen te beslissen. Jurist en lid van de urgentiecommissie Holland Rijnland (HR), Jan Arie Oudshoorn, verteldehier in de VrijMiboeerder meer over.

Het college heeft de raad afgelopen donderdag gevraagd om een oordeel uit te spreken over de intentie waarmee zij deze aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling kan nemen. Hierop werd groen licht gegeven, waardoor vervolgens het college en de burgemeester zich over de aanvraag kunnen buigen.

Volgens portefeuillehouder Peter Glasbeek verwachthet college dat het COA de aanvraag binnen acht weken officieelindient. Inwoners en omwonenden kunnen volgens Glasbeek nog bezwaar maken, belanghebbenden kunnen zelfs in hoger beroep: 'Daarom kan het nog wel even duren', stelt Glasbeek.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.