Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

VVD roept op tot strikt beleid bij Hoogbouwvisie

VVD roept op tot strikt beleid bij Hoogbouwvisie

25 januari 2022

LEIDERDORP – Na de presentatie van de concept hoogbouwvisie van de Gemeente Leiderdorp riep de VVD de fracties op om zich uit te spreken over hoe terughoudend de raad in de toekomst om zou moeten gaan met dit beleid. “Een hoogbouwvisie is alléén zinvol als er vanuit de raad zeer terughoudend wordt omgesprongen met het afwijken van deze visie”, stelde VVD-fractielid Gert-Jan de Jong.

Een betrouwbare overheid kenmerkt zich door duidelijke plannen en stevige communicatie richting haar burgers, stelde de partij. Het plan omtrent de hoogbouwvisie van Leiderdorp is daar wat de VVD betreft een goed voorbeeld van, omdat er straks per locatie duidelijke regels worden gesteld over bouwhoogtes, waar bewoners en marktpartijen op kunnen rekenen.

Toch is de partij ook licht kritisch op het plan, aangezien er onduidelijkheid heerst over de speling in dit plan en mogelijkheid voor de gemeenteraad om af te wijken van deze visie. Daarom stelt de partij zich op het feit dat het uitgangspunt moet zijn dat er in principe zo min mogelijk wordt afgeweken van de visie, aangezien dat niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van het beleid. Hoewel andere partijen zoals CDA en GroenLinks wel van mening zijn dat er bij specifieke vragen er wel de mogelijkheid moet zijn voor de gemeenteraad om af te wijken, zijn ook andere fracties het eens met de visie van de VVD om een duidelijk beleid te voeren als het gaat om de hoogbouw, inhoudend dat daar niet zo maar van wordt afgeweken en dat er ook in de toekomst duidelijk naar bewoners en marktpartijen gecommuniceerd wordt over de bestaande regels en randvoorwaarden.

Afgelopen donderdag organiseerde de Gemeente Leiderdorp nog een informatiebijeenkomst voor inwoners over de hoogbouwvisie van het dorp, waarin de concept hoogbouwvisie werd toegelicht. Dat concept kwam tot stand in samenspraak met alle betrokken partijen en ook met de Leiderdorpenaren zelf.

Zo werd vorige zomer onder andere een burgerpeiling gehouden over de hoogbouw, de uitkomst van die peiling is nu terug te zien in de concept hoogbouwvisie. Uit de peiling kwam bijvoorbeeld dat het grootste deel van de deelnemers hoogbouw in woongebieden met laagbouw niet zitten en ook bij het Oude Dorp en rond de park de Houtkamp ziet men liever geen hoogbouw. De peiling wijst wel uit dat men vooral bij de Baanderij en langs de rijksweg A4 hoogbouw passend vindt, die focus was terug te zien in de presentatie van de nieuwe hoogbouwvisie.

Ook de aandachtspunten en randvoorwaarden als menselijke maat, de variatie in bouwhoogtes en aandacht voor het dorpse en groene karakter van de gemeente zijn allemaal het resultaat van de participatie van burgers en omwonenden en worden meegenomen in de realisatie van de hoogbouwvisie.