Leiderdorp

Voorstel voor woontoren van 14 etages naast Winkelhof

Voorstel voor woontoren van 14 etages naast Winkelhof
Fotografie: Unity.NU


4 maart 2020

LEIDERDORP -  Een appartementencomplex op het leegstaande terrein van het oude gemeentehuis aan de Statendaalder is een passende invulling die de gemeente aan deze locatie kan geven. Dat heeft een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau – dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed – bekend gemaakt tijdens een informatieavond in het gemeentehuis. Ook heeft het bureau haar visie gegeven over een opknapbeurt voor het Statendaalderplein.

Door: Toine van Sandijk

In het pas gesloten coalitieakkoord was te lezen dat er snel ‘een spoedige invulling van het terrein op de Statendaalder’ zal komen en dinsdag werd die eerste stap gezet. Op het terrein had Wereldhave, eigenaar van winkelcentrum Winkelhof aanvankelijk het plan om het winkelcentrum uit te breiden met duizenden vierkante meters aan winkels. In 2012 verhuisde daardoor het gemeentehuis aan de Statendaalder naar de huidige locatie aan de Willem-Alexanderlaan. Maar nadat het gemeentehuis gesloopt was, traden er veranderende economische omstandigheden op, waardoor het plan in de ijskast gezet werd. In 2017 zag Wereldhave uiteindelijk af van de geplande uitbreiding.

14 bouwlagen
Het stuk grond, dat in 2013 in handen kwam van Wereldhave, is nog steeds in handen van het vastgoedbedrijf. Sindsdien zijn betrokkenen in gesprek over wat er met het braakliggend terrein moet gebeuren. Vertegenwoordigers van omwonendenvereniging centrumplein (ovc) en Wereldhave waren daarbij betrokken om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken bij de gemeente en het stedenbouwkundig bureau.

Het gaat nog om voorlopige uitgangspunten. Met andere woorden: aan welke kaders moet de plek voldoen wat betreft maat, schaal en functie. Daarop kwam het bureau met het voorstel om, rekening houdend met de omgeving, een toren van maximaal veertien bouwlagen te realiseren aan de Engelendaal. In haar ogen sluit dat goed aan bij de Statenhof, De Winkelhof en de woontorens aan de Laan van Berendrecht. Aan de kant van de Karolusgulden is het plan om drie woonlagen te plaatsen. Diezelfde hoogte geldt nog voor een unit richting het Statendaalderplein.

Hoeveel woningen het in totaal zullen worden, is nog onduidelijk. Wel is het doel om aan het aantal woningen dat is afgesproken in het coalitieakkoord te voldoen. Mogelijk zou er op de begane grond van het complex nog wat ruimte voor voorzieningen zijn, zoals horeca.

Rumoer onder bewoners
Verder is in het plan meegenomen dat er een parkeergarage zal komen. Het liefst zien de partijen een half verdiepte garage (vergelijkbaar met de garage onder het Winkelhof) die aan de achterkant van het complex moet komen. Dat betekent dat de auto’s door de Karalusgulden moeten rijden om het complex te bereiken. Volgens verkeersberekeningen van het bureau moet de wijk dat aankunnen. Maar die opmerking leidde tot rumoer onder bewoners van de wijk. Volgens hen kan de wijk dat helemaal niet aan.

Tijdens de informatiebijeenkomst liet de gemeente weten dat Wereldhave het complex liever nog hoger ziet. Het bedrijf staat ook niet te popelen om er woningen te bouwen. De rol van de gemeente is hierbij om kaders mee te geven aan Wereldhave, die wel of niet met het plan instemt.   

Statendaalderplein
Ook heeft het bureau een plan gepresenteerd voor de opknapbeurt van het Statendaalderplein. Tien jaar lang heeft er niemand iets aan gedaan, maar de gemeente heeft toch besloten om de plek op de schop te nemen. In de ogen van het bureau zou er een groene strook moeten komen parallel aan Het Winkelhof met verspreid over het plein nog wat bomen. Dat is ook met het oog op de toekomst om water beter vast te houden.

Het Statendaalderplein waarbij het plan is om rechts een lange groen strook te plaatsen en waarbij de muurtjes en de meeste trappetjes verwijderd worden. I Foto: Unity.NU

Verder moet de entree wat groener ogen en is het plan om de muurtjes en de meeste trappen weg te halen. Daarnaast is het voorstel om meer fietsnietjes aan de zijkant van Het Winkelhof neer te zetten voor wat meer orde. Volgens de gemeente 'zou het mooi zijn als het in het najaar te realiseren is'.

Mensen kunnen nog commentaar geven
Het plan is nog lang niet in beton gegoten. Zo hebben bewoners vanaf eind maart zes weken de tijd om commentaar te leveren op de voorlopige uitgangspunten. Medio april zal het college, dat zelf ook nog geen standpunt heeft ingenomen, de punten nog verder toelichten tijdens een inloopavond. Zij zal alle reacties meenemen, waarna de definitieve uitgangspunten nog voor het zomerreces voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op basis daarvan maakt het college een raadsvoorstel, die naar verwachting in het najaar zal worden besproken.

Na vaststelling door de raad zullen de randvoorwaarden voor Wereldhave als basis dienen voor de plannen van de locatie.

LEES OOK:  Wereldhave wil Winkelhof ombouwen tot servicecentrum

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief