Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Veel verweer tegen verhoging snelheid Oude Spoorbaan

Veel verweer tegen verhoging snelheid Oude Spoorbaan
Fotografie: Archief


8 oktober 2019

LEIDERDORP – Er is nog altijd veel discussie over de verhoging van de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan, dat onderdeel is van de Leidse Ring Noord (LRN). Dat bleek vorige week in een vergadering van de Leiderdorpse politiek, waar het zogenoemde vernieuwde kaderbesluit over de LRN werd besproken. Bewoners langs de weg vinden 50 km/h hard zat, maarhet college en de projectgroep LRN zien meer in 70 km/h. Bewoners vrezen vooral hun zicht op de polder kwijt te raken door mogelijk te bouwen geluidswallen. Nu is de gemeenteraad aan zet.

Door: Toine van Sandijk

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, de Schipholweg, de Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de N446, de A4, de A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring.

Het doel van het project Leidse Ring Noord is om de doorstroming aan de noordzijde van de Leidse ring te verbeteren en om de weg 'robuust en betrouwbaar te maken voor de verwachte verkeersgroei in de toekomst. Bovendien moet het automobilisten stimuleren om buiten de kom om te rijden in plaats van dwars door de bebouwde kom.

Niet eens over snelheid
De plannen omtrent de Leidse Ring Noord zijn al meerdere keren gewijzigd. Onder andere door verkeerde verkeersprognoses moest er een vernieuwd kaderbesluit komen voor de LRN. Het project is nu ingedeeld in
vijf tracédelen, waar de Leiderdorpse Oude Spoorbaan onderdeel van is. Door het intensieve overleg afgelopen tijd tussen bewoners aan de Oude Spoorbaan en projectgroep LRN zijn over veel zaken overeenstemmingen bereikt,maar over de maximumsnelheid kunnen de partijen het maar niet eens worden.

De Oude Spoorbaan met zicht op de Dwarsweteringbrug. Foto: Unity.NU

Door de verhoogde snelheid en intensiteit van het verkeer, neemt het geluid op de Oude Spoorbaan toe. Geplande geluidsschermen van 1,25 meter hoog tussen de Dwarsweteringbrug en de 'Koeienrotonde' (ter hoogte van de Schildwacht) en schermen van 2 meter hoog tussen de Koeienrotonde en de rotonde bij de N445 kunnen voor de bewoners wat soelaas bieden tegen de verwachte geluidshinder. Dat gaat echter wel ten koste van het uitzicht voor bewoners, die uitkijken op de Boterhuispolder waar overigens een gedeelte van verdwijnt door de geplande twee keer tweebaansweg.

Acceptabel geluidsniveau en uitzicht
Woordvoerder Lex de Jonge, die in de vergadering namens de bewoners van de Oude Spoorbaan sprak, is voorstander van de LRN en de verbreding naar twee keer twee rijstroken, maar fel tegenstander van de verhoging naar 70 km/h. 'We willen dat het geluidsniveau acceptabel blijft én dat het uitzicht naar de Boterhuispolder voor bewoners en recreanten zo min mogelijk wordt belemmerd', zo liet De Jonge weten.

Verder vindt De Jonge 50 km/h beter voor zowel de stikstofuitstoot als de CO2-uitstoot en is de tijdswinst (20 sec. bij 70 km/h) volgens hem ook te verwaarlozen. Uit onderzoek bleek al dat de route via de Oude Spoorbaan namelijk 2,5 minuut sneller was vergeleken met alternatieve routes door het dorp zelf.

Politiek worstelt
Na het betoog van De Jonge worstelden veel politieke partijen met de voorgestelde verhoging. Geen enkele partij stond meteen welwillend tegenover de geopperde snelheid van het gemeentebestuur. GroenLinks, dat een tijdje geleden nog
een wijkactiehield met omwonenden, liet meteen weten niet in te stemmen met het kaderbesluit als de weg 70 km/h zal gaan worden. Die uitspraak werd gevolgd door luid applaus vanaf de publieke tribune van een groot aantal aanwezige omwonenden. Veel partijen vroegen zich vooral af waarom de verhoogde snelheid noodzakelijk is.

Wethouder Willem Joosten antwoordde dat de weg veel aantrekkelijker wordt voor automobilisten als de snelheid 70 km/h wordt. Op die manier vermijden ze de dorpskern. Verder zei de wethouder dat de weg zoals die in de plannen eruit ziet, automobilisten uitnodigt om harder te rijden. Dat komt door de twee keer twee banen, de fysieke middenberm en aan één kant een polder. 'Als je de snelheid gaat verlagen tot 50 km/h, is dat alleen een papieren realiteit. De vraag is of raadsleden bereid zijn een structureel te hoog geluidsniveau te accepteren op het moment dat je die 50 km/h instelt', aldus de wethouder. Bij die snelheid zouden namelijk geen geluidsschermen komen.

Handhaven van snelheid
Toen kwam het punt handhaving om de hoek kijken. Volgens fractievoorzitter Bob Vastenhoud (GL) is het gevolg van goed handhaven door middel van flitspalen dat mensen vanzelf minder hard gaan rijden. Wethouder Joosten gaf aan dat de gemeente niet gaat over de handhaving, maar het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Die geven volgens hem beiden weinig prioriteit aan deze verkeerssituatie, mede doordat de weg uitnodigt om harder te rijden. 'Dan moet het OM maar een keer haar overheidsaandeel gaan leveren voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en het realiseren van schonere lucht. Ik zou u eens willen vragen om daarmee eens naar het OM te gaan', zo reageerde de wat geïrriteerde Vastenhoud.

Opnieuw was na het betoog van de wethouder geen enkele partij erg enthousiast over de voorgestelde verhoging van de snelheid. Zelfs de eigen partij van de wethouder, de VVD, liet weten zich nog te gaan beraden op dit punt. Wel stelde de partij een schouw voor. 'Vanaf papier is het moeilijk om te bepalen in hoeverre die overlast groot of klein is', zo liet fractievoorzitter Bart Hoenen weten. Volgende week zal de schouw waarschijnlijk plaatsvinden.

Kosten en planning
Leiderdorp komt er in de kosten overigens niet bekaaid vanaf. Het project kost de gemeente 3,5 miljoen euro en daarnaast kost de vervanging van de Dwarsweteringbrug 2,4 miljoen euro. Pas werd bekend dat de kosten inmiddels zijn
verhoogd naar 135 miljoen euro, waar de gemeente Leiden 100 miljoen voor haar rekening neemt. De provincie betaalt ook mee aan het project. De planning is vooralsnog dat er in 2023 begonnen gaat worden met de bouwwerkzaamheden aan de Oude Spoorbaan.

Op 4 november vergaderen de partijen verder over het kaderbesluit Leidse Ring Noord.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.