Leiderdorp

Tevredenheid in Leiderdorp: hele raad stemt voor begroting

Tevredenheid in Leiderdorp: hele raad stemt voor begroting

8 november 2019

LEIDERDORP - De begroting van Leiderdorp is vrijdag unaniem aangenomen. Alle partijen stemden voor de sluitende begroting. 'Als wethouder van Financiën ben ik daarmee een tevreden man', zegt wethouder Daan Binnendijk. 'Deze begroting was niet heel erg spannend', voegt hij daar aan toe. In de toekomst wordt het spannender, omdat de gemeente dan aanloopt tegen grote kostenposten zoals de opknapbeurt van scholen en de stijgende kosten in de jeugdzorg. 

'Komend jaar gaan we kijken naar een plan voor bezuinigingen, die zijn nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Die fase wordt een stuk spannender', weet Binnendijk. 'We moeten kijken waar we kunnen bezuinigen en misschien moeten we de inkomsten verhogen door belastingen te verhogen. Dat weten we nu nog niet.' In Leiderdorp worden er spaarpotten geleegd, maar dat valt volgens Binnendijk allemaal wel mee. 'We hebben een flinke spaarpot om tekorten in de toekomst ook te dekken.'

Dit jaar was de begroting geen lastig pakket voor de wethouder. 'Maar dit was slechts stap één, we zijn nu bezig om stap twee te zetten: een goed voorstel maken waarbij de gemeenteraad keuzes kan maken.' De wethouder wil zowel de oppositie als de coalitiepartijen daarbij betrekken. 'We hebben de gemeenteraad bij deze begroting ook serieus genomen.' Bij de begroting deden alle partijen een duit in het zakje met voor hen belangrijke zaken. Zo hamerde fractievoorzitter van Lokale Partij Leiderdorp Hugo Langenberg in zijn korte bijdrage op de zelfstandigheid van Leiderdorp. 'We moeten ons eigen geluid kunnen laten horen, ook in de grotere samenwerkingsverbanden.'

Brug dicht tijdens spits
De VVD Leiderdorp stipte het punt van verkeer en bereikbaarheid aan. Fractievoorzitter Bart Hoenen deed een oproep aan het gemeentebestuur om bij de provincie te pleiten om de bruggen in de regio tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens en tussen 17.00 en 18.00 uur 's avonds niet open te doen voor scheepvaart. 'Het verkeer in en om Leiderdorp is een drama, het halve dorp staat vast in een totale infarct. Dat komt voor een groot deel door de A4, maar daar kunnen we niet zoveel aan doen. Een ander deel van de oorzaak zijn de bruggen die in de spits open gaan. Daar gaat de provincie over. Het wordt tijd eens wat werk van maken zodat dat niet meer gebeurt.'

De wethouder zei toe om - samen met andere gemeenten - daarop aan te dringen bij de provincie. 'Het doel is zo min mogelijk last voor het wegverkeer, hoe maakt me niet uit. We moeten er aandacht om blijven vragen', aldus wethouder Willem Joosten. 

Alvast geld voor opknappen scholen en 'tandje erbij'
De D66 had graag alvast wat geld opzij gezet voor het opknappen van de scholen. 'We hebben voor onze kinderen goede onderwijshuisvesting nodig. Dat is onze verantwoordelijkheid', zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks. Volgens de schattingen is er de komende 5 à 6 jaar zo’n 13 miljoen euro nodig voor de opknapbeurt. Hendriks wilde in deze begroting alvast 3 miljoen euro opzij zetten voor dat project. 'We weten zeker dat het op ons af komt. We wilden een extra potje opbouwen daarvoor.' Wethouder Binnendijk wilde daar niet aan beginnen. 'Over het nut zijn we het eens, maar ik wil niet al geld uitrekken voor we de discussie aangaan. Er komen bezuinigingen aan, die moeten we eerst afwachten en daarna pas het geld verdelen.'

Ook riep Hendriks het gemeentebestuur op om 'een tandje bij te zetten'. Sommige projecten duren volgens hem lang voordat er concreet iets gebeurt. 'Vooral de afgelopen tijd komen er heel veel visies op ons af, maar uiteindelijk merkt niemand wat van een visie. Daar moet sneller handen en voeten aan gegeven worden.' Daarnaast vindt de D66-fractievoorzitter dat de gemeente de inwoners beter van dienst moet zijn. 'We krijgen signalen dat veel inwoners geen antwoord krijgen van de gemeente. Dat moet gewoon beter, daar wilden we het college nog een keer op wijzen.'

Kunst in de Heemtuin en groene waterstof-hub
Ook de PvdA kwam met een aantal ideeën. Zo wilde fractievoorzitter Olaf McDaniël toch een subsidie van 13.000 euro voor Kunst in de Heemtuin, die dreigen te stoppen zonder subsidie. Dat voorstel kon niet op steun rekenen van de wethouder van Financiën en een grote meerderheid van de gemeenteraad. 'Helaas, dat betekent dat het prachtige project waarschijnlijk zijn einde zal vinden', aldus McDaniël. Ook riep hij op de toegang tot jeugdhulp makkelijker te maken door middel van een fysiek loket voor jeugdhulpvragen, dat verzoek bleek echter te kort dag om in de begroting te verschijnen. 'Daar komen we op een later moment op terug.'

Daarnaast kondigde de PvdA alvast aan met een voorstel te komen om bij het IKEA-terrein een groene waterstof-hub neer te zetten. 'Daarmee kunnen we gemeentelijke zware machines op waterstof laten werken. Dat is een initiatief waar het college binnenkort mee wordt bestookt.'

Natuurlijke oevers en Vronkenlaan als etalage voor duurzaamheid
GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhoud kan spreken van een 'goede oogst'. Zo werd het plan om te kijken of natuurlijke oevers behouden kunnen blijven, overgenomen door het gemeentebestuur. 'We willen wat meer overleg daarover met de buurt', zegt Vastenhoud. 'Met als uitgangspunt: als het natuurlijk kan worden gehouden, laat dat dan zo. Maaien moet niet de standaard zijn en daar gaat de wethouder mee aan de slag.' Ook riep GroenLinks op dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven met het zogeheten operatie steenbreek, waar tegels plaats maken voor groen. 'De gemeente spreekt nu de ambitie uit om dat op delen van gemeentelijk grond te gaan doen. Daarmee gaat die operatie wat meer leven en kunnen mensen daar een voorbeeld aan nemen.'

De Vronkenlaan moet daarnaast volgens GroenLinks een etalage van duurzaamheid worden. 'Er liggen al veel zonnepanelen op de huizen in die straat. Er komen daar dagelijks veel mensen langs, het zou mooi zijn als de daken in die straat vol met zonnepanelen komen te liggen.' Daarbij gaat het volgens Vastenhoud vooral om de voorbeeldfunctie. 'Het is een zichtbare plek, daar heb je de etalageplek die als voorbeeld voor anderen kan gelden.'

Kleine zuinigheid en laadpalen
Ook het CDA richtte zich in haar betoog vooral op duurzaamheid, maar noemde ook de stijgende schuld van de gemeente een risico. De wethouder deelde die zorg niet: 'Dat heeft gewoon te maken met de vele investeringen die we moeten doen. Ik maak me geen zorgen om de schuldquota', aldus Binnendijk. Op het thema duurzaamheid richtte CDA-fractievoorzitter Mirjam van der Stelt zich vooral op de 'kleine duurzaamheid'. 'Ook de kleine zuinigheid is belangrijk, denk daarbij aan fietsen en vaker de lichten uitzetten', aldus Van der Stelt. 'We willen dat de gemeente dat faciliteert en voorlichting geeft. Er kan nog veel meer naast wat de gemeente al doet.'

Concreet vroeg het CDA om meer publieke laadpalen in Leiderdorp. 'Het aantal parkeerplaatsen met laadpalen moeten we snel vergroten naar 100 stuks', aldus de fractievoorzitter. Volgens wethouder Joosten ligt er al een werkend beleid wat betreft de laadpalen. 'We hebben een beleid dat we vraag-gestuurd werken. Er is een marktpartij die dat doet en dat heeft geleid tot minimaal 30 laadpalen. In 2030 moeten we 200 laadpalen hebben op basis van berekeningen en daar zijn we mee bezig.'

Vrijwilligers en regionale samenwerking
De ChristenUnie/SGP bracht aan de hand van foto's van de gereformeerde kerk in de Hoofdstraat de standpunten naar voren. Met een foto van de constructie onder het dak van die kerk vroeg fractievoorzitter Geert Schipaanboord om aandacht voor de vrijwilligers. 'Dat zijn de steunbalken die onze samenleving bij elkaar houden.' Een foto van het uitzicht vanaf de kerk op het gemeentehuis was bedoeld om de vraag te stellen of de gemeente wel verder kijkt dan alleen deze begroting. 'Er is niet veel aan de hand met de begroting, maar het sluit omdat we de spaarpotten gebruiken', aldus Schipaanboord. 'We moeten in de toekomst de uitgaven zien te beperken en de inkomsten te verhogen.' 

Op een andere foto vanuit de kerk met uitzicht op de regiogemeenten, bracht Schipaanboord het punt van regionale samenwerking naar voren. 'Het is veel te stil in de regio en dat zint ons niet. We willen weten wie de kar gaat trekken.'

Na een gemoedelijke bespreking van de begroting werd deze unaniem aangenomen. Of dat volgend jaar weer zo makkelijk gaat, is maar de vraag. Dan moet er een oplossing gevonden zijn voor de grote uitgaven die de gemeente moet gaan doen. 

LEES OOK: Martine de Bas benoemd tot wethouder in Leiderdorp

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store. 
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief