Leiderdorp

Onderzoek: Leiderdorp moet meer en efficiënter samenwerken

Onderzoek: Leiderdorp moet meer en efficiënter samenwerken

9 april 2019

LEIDERDORP - Bureau Twynstra Gudde heeft de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Leiderdorp bij de voortzetting van de lichte samenwerking in de Leidse regio. Belangrijkste conclusie: Leiderdorp werkt goed samen, maar om grote problemen op te lossen moet er meer en efficiënter samengewerkt worden.

In mei 2017 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp unaniem besloten om de lichte en zwaarste samenwerkingen te onderzoeken vanuit Leiderdorps perspectief. Met zwaarste samenwerking wordt fusie of herindeling bedoeld. Volgens het rapport draagt samenwerking in de regio bij aan het ontwikkelen van gezamenlijke ambitie en de uitvoering van de taken. Het rapport over de lichte samenwerking is afgelopen maandag openbaar gemaakt. Uit het rapport blijkt dat Leiderdorp gezien wordt als een ‘betrouwbare en loyale partner’ die bovendien ‘constructief’ samenwerkt.

Woningbouw
Maar er is ook kritiek uit het rapport op te maken aan het adres van Leiderdorp. Zo worden er wel gezamenlijke ambities geformuleerd, zoals op het energieakkoord of de gezamenlijke Omgevingsagenda, maar ‘is er nauwelijks of niet de vertaling te zien van deze ambities in concrete uitvoeringsprogramma’s of plannen’. Ook lukt het nu niet om vraagstukken, met name op het gebied van woningbouw en mobiliteit, goed aan te pakken, mede doordat een besluitvormingsplatform ontbreekt.’

Verder blijkt uit het rapport dat rondom verschillende opgaven verschillende coalities gevormd worden met wisselende partners. Dit leidt tot een lappendeken van samenwerkingsverbanden, wat zorgt voor onoverzichtelijkheid en complexiteit.

Aanbevelingen
In het rapport worden ook acht aanbevelingen gedaan aan de gemeente. Zo moet Leiderdorp goed kijken bij elke taak op welke schaalniveau het beste past. Daarbij wordt toegevoegd om vooral te kiezen voor één regio, zodat er meer overzicht en minder frictie is in de organisatie.

Verder beveelt het rapport aan om in de Leidse regio goede afspraken met elke gemeente te maken en te onderzoeken wat de belangen zijn van iedere gemeente. Hiervoor is gezamenlijk overleg nodig. De gemeente Leiderdorp zou graag een collegeconferentie met de andere gemeenten hierover willen hebben.

‘Fusie nog geen noodzaak’
Zelf staat de wethouder niet open voor een fusie: ‘Momenteel gaat het erg goed in Leiderdorp. We zijn financieel gezond en we kunnen alles doen wat we willen voor onze burgers. Voor fusie is er in mijn ogen nog geen noodzaak.’

In het coalitieakkoord staat dat de partijen afgesproken hebben om in de periode tot en met 2022 nog geen beslissing te nemen over een eventuele fusie of herindeling.

Op maandag 15 april zal Twynstra Gudde tijdens de informatieavond de onderzoeksresultaten presenteren in het gemeentehuis van Leiderdorp. Over ongeveer anderhalf jaar komt het bureau met een rapport over de zwaarste samenwerking.

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via  Google Play en de  App Store. 
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief