Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Nieuwe fractievoorzitter D66 roept op tot Raadsbreed Akkoord

Nieuwe fractievoorzitter D66 roept op tot Raadsbreed Akkoord

12 april 2022

LEIDERDORP – Vorige week bracht de gemeente Leiderdorp een beoogd coalitieakkoord naar buiten, bestaande uit LPL, PvdA/GroenLinks en het CDA. De nieuwe fractievoorzitter Prachee van Brandenburg roept namens D66 de coalitie nu op om een Raadsbreed Akkoord overeen te komen, met álle partijen binnen de raad.

Het coalitieakkoord was slechts op hoofdlijnen ingevuld om ruimte over te laten voor specifieke invulling. Dat betekent ook dat de verschillende partijen binnen deze coalitie op verschillende onderwerpen nét anders in de wedstrijd kunnen staan. Tijdens het Leiderdorpse verkiezingsdebat van Unity.NU werd al door meerdere partijleiders gesteld dat de partijen in Leiderdorp het over het algemeen op hoofdlijnen met elkaar een zijn, maar op basis van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de verschillen niet zo zeer in de inhoud, maar met name in de aanpak te vinden zijn.

D66 Leiderdorp roept daarom de coalitie nu op om een Raadsbreed Akkoord neer te zetten. Nieuwe fractievoorzitter van D66 Leiderdorp Prachee van Brandenburg doet die oproep. Zij neemt het stokje over van Jeroen Hendriks als fractievoorzitter. Hendriks blijft wel aan als raadslid. ‘Immers van de zes partijen in de Gemeenteraad hebben er al drie overeenstemming bereikt, dus waarom dan niet de handreiking doen en de andere drie partijen er ook bij betrekken?’ stelt de partij. Bijkomend voordeel volgens de democraten is dan ook dat het college zich kan focussen op een meer beperkt aantal onderwerpen, dat dan in een coalitie-oppositie opstelling moet worden uitgewerkt.

Naast de oproep tot een handreiking van de coalitie zet D66 wel vraagtekens bij het naar voren schuiven van de kandidaats-wethouder vanuit de LPL. De LPL heeft Herman Romeijn, oud-gemeentesecretaris van Leiderdorp, naar voren geschoven. Hoewel dat niet tegen de wet is vraagt D66 zich af of dit wenselijk is. Zeker gezien de korte tijd die Romeijn weg is als gemeentesecretaris. De beoogde wethouders die gezamenlijk het college zullen vormen, Herman Romeijn, Bob Vastenhoud namens PvdA/GroenLinks en Daan Binnendijk namens het CDA, worden in de gemeenteraad van 19 april formeel aangesteld.