Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Leerlingenvervoer: een toenemend aantal klachten, ook in Leiderdorp

Leerlingenvervoer: een toenemend aantal klachten, ook in Leiderdorp

23 mei 2022

LEIDERDORP – In het eerste politieke forum van deze raadsperiode besprak de gemeenteraad de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiderdorp zodat deze kan worden vastgesteld in de aankomende raadsvergadering. In 2015 heeft de VNG een modelverordening leerlingenvervoer gepubliceerd, maar vanwege ontwikkeling in het speciale onderwijs, bleek er behoefte te zijn aan een herziening van de modelverordening leerlingenvervoer. De herziene versie van december 2020 heeft als uitgangspunt gediend voor de Verordening leerlingenvervoer Leiderdorp 2022. Tijdens de discussie in de raad hierover bleek dat er een toenemend aantal klachten is over het leerlingenvervoer, niet alleen landelijk, maar ook in Leiderdorp. Dat heeft met name te maken met de krappe arbeidsmarkt en het tekort aan personeel. Hierdoor kunnen niet altijd (geschikte) chauffeurs kunnen worden gevonden voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Landelijk probleem
Uit een aflevering van Pointer die vorige week op televisie was, bleek al dat het leerlingenvervoer een breder, landelijk probleem is. Bij de aanbestedingen zouden gemeenten te veel focussen op de prijs, en te weinig aandacht hebben voor de geboden kwaliteit van de diensten. Het vervoer van leerlingen van- en naar school is daardoor voor veel kinderen niet goed geregeld. Leerlingen worden bijvoorbeeld in de ochtend helemaal niet opgehaald, of in de middag niet terug gebracht op de verkeerde plek afgezet. Chauffeurs van het leerlingenvervoer zijn onvriendelijk of ongeschikt om met kinderen om te gaan die naar speciaal onderwijs gaan. Daarnaast wisselen de chauffeurs te vaak af, rijden ze te vaak wisselende routes en tot overmaat van ramp zitten de leerlingen vaak erg lang in dergelijke vervoersbusjes, doordat de busjes langs de huizen van meerdere leerlingen gaan, het stoppen bij elke individuele leerling kost veel tijd.

Ook in Leiderdorp ontkomen ze niet aan de problemen. Bij de raad is een toenemend aantal klachten over dit leerlingenvervoer bekend. Daarom moet er volgens de raadsleden iets veranderen. In de verordening staan in ieder geval grote plannen. Zo wordt er een folder opgesteld, om bewoners te informeren over de mogelijkheden van het leerlingenvervoer om de bekostiging rondom dit vervoer voor ouders duidelijker en toegankelijker te maken. En is het volgens het college de bedoeling om eventuele toekomstige klachten te blijven monitoren, door in gesprek te gaan en blijven met de dienstverlener en met ouders.

Van voordeur naar voordeur
Zo stelde wethouder Romeijn, dat de kwaliteit van het vervoer bij de aanbesteding voor 75% moet worden meegewogen. Maar hoe dat gewaarborgd kan worden, en hoe (terugkerende) klachten door de gemeente afgehandeld moeten worden blijft vooralsnog een onbeantwoorde vraag. In principe zou het vervoersbedrijf zich aan contractuele verplichtingen moeten houden, stelde de wethouder. ‘Maar hoe zorgen we ervoor dat we die kwaliteit die de dienstverlener heeft beloofd in de aanbesteding ook daadwerkelijk bieden?’, dat vroeg de fractie van GroenLinks/PvdA zich af. Na het komend schooljaar zal hoogstwaarschijnlijk worden geëvalueerd in de raad op de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Dat het thema alle partijen aan het hart gaat, blijkt duidelijk uit de discussie. Eric Filemon van de LPL stelde zelfs dat het vervoer van voordeur naar voordeur zou moeten zijn én zo kort mogelijk moet duren. ‘Kinderen hebben een korte spanningsboog, doordat ze zo lang in die busjes moeten zitten, hebben ze hun korte spanningsboog al verspeeld voordat ze op school zijn’ stelde hij, ‘het heeft te veel invloed op de concentratie van een kind voor de rest van de dag’. Zo zou hij graag de verkeersdrukte in het dorp, bijvoorbeeld bij de Engelendaal, willen terugdringen en pleit hij voor kleiner vervoer met minder kinderen per bus. Ondanks dat dat nog niet de plannen zijn die in deze verordening voor de raad ligt, stelt ook de lokale partij zich te kunnen vinden in de verordening. Volgende week, op maandag 30 mei zal in de raad over de verordening worden besloten.