Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Extra geld voor gemeente Leiderdorp, maar ook angst voor ‘ravijnjaar'

Extra geld voor gemeente Leiderdorp, maar ook angst voor ‘ravijnjaar'

28 juni 2022

LEIDERDORP – In een speciale raadsvergadering waarin de financiële kadernota voor de jaren 2023-2026 door de raad werd besproken, maakte CDA-wethouder Daan Binnendijk bekend dat er veel extra geld vanuit het rijk is voor de gemeenten, en dat daardoor de begroting voor de komende jaren positief zal uitvallen.

Afgelopen vrijdag, 24 juni, is er een akkoord bereikt tussen het rijk en de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarmee is definitief bekend welke bedragen de gemeenten de komende jaren vanuit het rijk zullen ontvangen. En voor onder andere gemeente Leiderdorp, valt dit besluit positief uit. Simpel gezegd, krijgt de gemeente enorme extra geldbedragen, deels om vrij te besteden, en deels ‘geoormerkt’, dat wil zeggen bedoelt voor specifieke doeleinden als veiligheid, de opvang van vluchtelingen of jeugdzorg.

In de jaren 2023, 2024 en 2025 ontstaan er ten aanzien van de begroting volgens de wethouder hierdoor ‘enorme plussen’. Maar er is geen ruimte ‘voor een maand lang feest voor alle Leiderdorpers en gratis bier’, want vanaf 2026 wordt alles onzeker aangezien de verdeelsleutel dan weer anders zal worden ingedeeld.

Ondanks dat nog niet precies vaststaat wat de gemeenten vanaf 2026 kunnen verwachten vanuit het rijk, zullen naar alle waarschijnlijkheid structureel andere bedragen beschikbaar zijn voor gemeenten om hun taken uit te voeren. Op de begroting van Leiderdorp ontstaat daardoor tussen 2025 en 2026 een gat van 4 miljoen euro.

Landelijk wordt 2026 al het ravijnjaar genoemd en ook de Leiderdorpse partijen zien donkere wolken opdoemen vanaf het jaar 2026. Zo vraagt de VVD expliciet om een ‘stabiel meerjarenperspectief, en om het opbouwen van reserves’. D66 roept de oppositiepartijen op om gezamenlijk aan de wethouder de boodschap mee te geven om het rijk tijdig op te roepen om informatie over de verdeelsleutel te delen. De LPL bracht al enkele ideeën in waar reserves ingezet kunnen worden, zoals verduurzaming, sociale woningbouw of het bevorderen van de leefomgeving.

Het college nodigt de partijen uit om in gesprek te gaan over dit ‘luxeprobleem’. ‘Waar kunnen we het geld dat we hebben verstandig besteden en reserveren?’, geldt in die discussie als de belangrijkste vraag. Zo wil de gemeente de grote bedragen aan incidentele middelen, op zo’n manier inzetten, dat de gemeente er op de langere termijn, nut van blijft houden.