Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Coalitieakkoord of ‘lastenverzwaringsakkoord'

Coalitieakkoord of ‘lastenverzwaringsakkoord'

19 april 2022

LEIDERDORP – In de eerste inhoudelijke raadsvergadering van de nieuwe raadsperiode werd het coalitieakkoord tussen de LPL, PvdA/Groenlinks en het CDA besproken. De VVD en D66 namen hun positie in als oppositiepartijen en deze leken zij ter harte te nemen, nu ze direct kritisch reflecteerde op het akkoord, evenals de SGP/Christenunie. Een scherpe discussie heen en weer liet merken wat het grote knelpunt lijkt te zijn: de portemonnee van de Leiderdorpse inwoner.

Opvallend was met name de felle toon van de discussie. In scherpe bewoordingen veroordeelde Hugo Langenberg, fractievoorzitter van de grootste partij LPL, de aanpak van het vorige college. De coalitie heeft naar eigen zeggen ervoor gekozen om een summier coalitieakkoord te schrijven, om veel ruimte open te laten voor discussie. Zo heeft de coalitie zich naar eigen zeggen bewust beperkt in het aantal onderwerpen waarover zij uitspraken hebben gedaan in het coalitieakkoord. Volgens Olaf McDaniel zijn de coalitiepartijen het verrassend snel met elkaar eens geworden over het akkoord. ‘In drie vergaderingen werden wij het eens over een ‘kaderakkoord’, want uitgebreide aanwijzingen staan haaks op de grote ontwikkelingen waar Leiderdorp nu voor staat, zoals de uitvoering van het project de Baanderij.’

Ook nodigde hij de oppositiepartijen nadrukkelijk uit om mee te discussiëren en mee te praten, al in een vroeg stadium. Toch wordt een eerdere oproep van D66 om een raadsbreed akkoord aan te gaan wordt vooralsnog niet opgevolgd. Ook ChristenUnie/SGP raadslid Arie Janssen vroeg zich af in hoeverre coalitiepartijen daadwerkelijk mogen meepraten.

De kersverse oppositiepartijen VVD en D66 veroordeelde met name de lastenverzwaring die er volgens hen aan zit te komen met dit coalitieakkoord, voor inwoners van Leiderdorp en voor ondernemers, in een tijd waarin sterke inflatie is en waarin de energieprijzen volgens hen al voldoende zwaar wegen op de schouders van de Leiderdorpers. Ook verwijten zij de coalitie dat het akkoord zeer weinig vernieuwend is, maar dat slechts wordt voortgeborduurd op plannen van het vorige college. Zo stelde VVD-raadslid Frank van Noort: ‘Dit akkoord bevat weinig vernieuwends, gaan de paar extra ingrediënten de smaak verbeteren of juist een bittere nasmaak geven. Een ding is duidelijk: duurder wordt het zeker.’