Leiderdorp

Coalitieakkoord Leiderdorp: dit staat er in

Coalitieakkoord Leiderdorp: dit staat er in

20 december 2019

LEIDERDORP – 'Afgelopen tijd hebben we heel veel gezeik gehad, maar we zijn hier nu om een nieuw begin aan te kondigen.' Dat waren de eerste woorden van VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen tijdens de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Vrijdagochtend presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP het nieuwe akkoord, dat in een recordtijd is onderhandeld. De nadruk van het akkoord ligt op een structurele balans in de begroting, debatten over een fusie en plannen om de jeugdhulp te hervormen.

Door: Toine van Sandijk

Tijdens de presentatie van hun akkoord benadrukten alle partijen de urgentie en verantwoordelijkheid te voelen om weer een bestuurbaar dorp te hebben. Zonder voltallig college kwamen alle dossiers op de schouders van burgemeester Driessen en demissionair wethouder Martine de Bas (Lokale Partij Leiderdorp) te liggen. Die laatste zal niet terugkeren in het nieuwe gemeentebestuur, waarmee ze één van de kortst zittende wethouders ooit is. Op 8 november werd ze benoemd en medio januari zal de nieuwe wethouder haar taken gaan overnemen. Die wethouder levert D66, die liet weten maandag de naam te presenteren van de nieuwe wethouder.

De andere wethouders zijn al oude bekenden. Wethouder Daan Binnendijk (CDA), die ook namens CU/SGP in het college zal plaatsnemen, keert weer terug na twee maanden. Hij wordt nu ook verantwoordelijk voor het sociaal domein en krijgt de portefeuille financiën weer onder zich. Zijn collega Willem Joosten (VVD) keert eveneens terug in het Leiderdorps gemeentebestuur en behoudt ook grotendeels dezelfde portefeuille. Alleen duurzaamheid gaat naar de D66-wethouder die ook onderwijs in de portefeuille krijgt. Zowel Joosten als Binnendijk namen ontslag, nadat de LPL de coalitie had laten klappen door onenigheid over de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan

Robert Strijk
De fractievoorzitters bedankten formateur Robert Strijk voor zijn medewerking om zo snel tot een akkoord te komen. Ze prijzen zijn 'verbindende kracht', waardoor de partijen al snel het vertrouwen hadden om er samen uit te komen. Dat blijkt wel uit de snelheid waarmee dit akkoord er is gekomen. Vorige week dinsdag is er begonnen met praten en gisteren werd al bekend dat er een akkoord lag.

Dat het akkoord niet dichtgetimmerd is, blijkt wel uit de 'vrije kwesties'. Dat zijn punten die niet voorkomen in het coalitieakkoord, maar in de raad voor wisselende meerderheden kunnen zorgen (dus geen coalitiemeerderheid). Daarmee geven de partijen ruimte om hun eigen afwegingen te maken. 

Regionale samenwerking
De coalitiepartijen benadrukken in het coalitieakkoord dat binnen deze termijn van twee jaar geen fusie zal plaatsvinden, maar nieuw in het akkoord is dat er geen taboe meer op het woord rust. Ze wachten eerst een onderzoek, dat in het voorjaar klaar is, af om te kijken wat de gevolgen zijn van een fusie voor Leiderdorp. Vervolgens willen de partijen de resultaten van dat onderzoek bespreken met de raad en andere betrokkenen, waaronder de inwoners en bedrijven in het dorp. Met name D66 en de VVD staan bekend voor een fusie te zijn.

Eerder was er al onderzocht wat voor gevolgen een lichte samenwerking in de Leidse regio zou betekenen voor Leiderdorp.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid gaan de coalitiepartijen verder met de al vastgestelde duurzaamheidsagenda, die zegt dat in 2025 de CO2-uitstoot met 30% verminderd moet worden ten opzichte van 2013. Concrete afspraken om dit te bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld dat de gemeente in 2020 een kaart gaat maken om te kijken welke daken gunstig liggen om er zonnepanelen te plaatsen.

Verder wil de gemeente locaties in kaart brengen waar energie opgewekt, gedistribueerd en opgeslagen kan worden. Ook wil men initiatieven, zoals energiecoöperaties, en duurzame aanpassingen aan huizen stimuleren.

Oude Spoorbaan
Het hete hangijzer, dat medio november voor het vallen van de coalitie heeft gezorgd, was de onenigheid over de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. In het akkoord staat erover dat het college eerst in gesprek gaat met Leiden 'over de gevoelens en vragen die leven bij de Leiderdorpse raad'. Op basis daarvan neemt de Leiderdorpse raad een besluit, waarbij alle partijen zeggen dat er nog niets besloten is. Toch liet D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks, die in de coalitie alleen staat in zijn standpunt voor een maximumsnelheid van 50 km/h, weten nog steeds achter die snelheid te staan. 'Maar eerst moeten we in de openbaarheid het debat daarover nog voeren.' Omdat de gehele oppositie al heeft uitgesproken voor de lagere snelheid te zijn, heeft 50 km/h tot nog toe de meerderheid. Mogelijk is dit een voorbeeld van 'een vrije kwestie'.

Verder staat er concreet onder mobiliteit dat de bruggen in de spits dichtgaan, een standpunt waar de VVD al langer voor pleit.

Jeugdzorg
Een grote uitdaging voor de gemeente is het efficiënter organiseren van de jeugdzorg. Het streven is om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen en zelfs te voorkomen. Ook moet volgens de partijen de bureaucratie aangepakt worden.

Verder is het plan om hulpbehoevende (pleeg)jongeren ook na hun 18e jaar nog te helpen, totdat de jongeren een andere geschikte plek hebben gevonden. Verder komt het college deze periode met plannen om het structurele tekort op de jeugdhulp aan te pakken. 

Financiën
Ook in algemene zin wil de gemeente in 2020 de uitgaven aanpakken (lees: bezuinigen) om zo tot een betere financiële balans te komen op de lange termijn. Eerder werd al bekend dat Leiderdorp de reserves moest raadplegen om een positieve begroting te kunnen presenteren. Met name de jeugdzorg en de renovatie aan onderwijshuisvesting zijn grote kostenposten voor de komende jaren.

Daarnaast worden de lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing) jaarlijks verhoogd, net als de rioolheffing. Tot slot onderzoekt de gemeente of de tarieven voor begraven verlaagd kunnen worden, een standpunt waar de CU/SGP zich hard voor heeft gemaakt.

Het hele coalitieakkoord vind je hier.

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.  
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief