Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Coalitie Leiderdorp rond, dit zijn de wethouders

Coalitie Leiderdorp rond, dit zijn de wethouders

3 mei 2018

LEIDERDORP - LPL, VVD en CDA zijn er uit en hebben donderdag het coalitieakkoord voor Leiderdorp gepresenteerd. Het beleidsstuk is nu ook vrijgegeven voor inspraak. De inwoners mogen er de komende week nog wat van vinden, zodat goede ideeën erin verwerkt kunnen worden. Als alles goed gaat wordt het nieuwe college op 28 mei geïnstalleerd.

Formateur Hugo Langenberg (LPL) is blij met de uitkomst van de onderhandelingen. ‘We hebben goede discussies gehad en iedereen heeft een goede inbreng kunnen leveren,’ vertelt hij donderdagochtend. Volgens Langenberg is zelfstandigheid van Leiderdorp één van de belangrijkste punten in het coalitieakkoord: ‘We hebben duidelijk afgesproken dat we in de komende periode geen stappen zullen zetten die leiden tot een fusie.’

Wel komt er een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het dorp. Hierover staat in het coalitieakkoord: ‘Wij geven hieraan een vervolg door een deskundig extern bureau vanuit Leiderdorps perspectief eerst de lichte samenwerkingsvorm te laten onderzoeken en aansluitend een onderzoek te doen naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling.’

Wethouders
In Leiderdorp blijven twee wethouders op hun plek zitten: Jeff Gardeniers (CDA) en Angelique Beekhuizen (LPL). Voor de VVD komt er een nieuwe wethouder in het college. Willem Joosten neemt de plek in van Kees Wassenaar die met pensioen gaat.

Wonen, verkeer en sociaal domein
Andere speerpunten zijn: wonen, verkeer en het sociaal domein. De komende jaren moet er in Leiderdorp nog een flink aantal woningen worden gebouwd. De nadruk komt te liggen op sociale woningbouw en woningen van starters. Hiervoor mogen de polders niet worden opgeofferd. Daarom wordt er voor gekozen voor 'inbreiding'. Bouwen binnen bestaand bebouwd gebied en hergebruik van bedrijventerreinen.

Ook gaat Leiderdorp in 2018 starten met het maken van een nieuw Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP). De nieuwe coalitie wil hiermee onderzoek doen naar de verkeersstromen in het dorp en deze verbeteren. Zodoende worden voorlopig de geplande werkzaamheden aan het Amaliaplein stilgelegd. Voorgenomen maatregelen aan de Ericalaanvervallen daarmee.

In het sociaal domein wordt ook een pas op de plaats gemaakt. De plannen om van de Sterrentuin een welzijnsgebouw te maken worden herzien. In de Sterrentuin zouden het Sociaal Team Leiderdorp, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugd- en Gezinsteam een plek moeten krijgen. Volgens de nieuwe coalitie gaat dit waarschijnlijk veel meer geld kosten dan begroot.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor denieuwsbrief.