Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

CDA kritisch over uitvoering bomenbeleid en herplantfonds

CDA kritisch over uitvoering bomenbeleid en herplantfonds

25 januari 2022

LEIDERDORP – De rekenkamercommissie van Leiderdorp heeft samen met de gemeente Leiden een onderzoek uitgevoerd naar het herplantfonds. Aan de hand daarvan zijn enkele aanbevelingen gedaan aan het college, maar niet ál die aanbevelingen worden door het college overgenomen. CDA noemt dit ‘zorgwekkend’.

Het onderzoek van de rekenkamercommissie ging onder andere over de uitvoering van het bomenbeleid in Leiderdorp en over de werking van het herplantfonds, wat als doelstelling heeft om de bomen en planten die worden gekapt óók worden terug geplant, het liefst in dezelfde wijk, zodat alle wijken in ieder geval even groen blijven, of zelfs groener worden.
Het bomenbeleid werd in 2017 al moeizaam aangenomen en volgens veel partijen is er te weinig actie ondernomen door het college sindsdien. Pas sinds 2020 zijn er echt stappen gemaakt om het bomenbeleid te verbeteren, door onder andere de grotere rol van het herplantfonds en de verbetering van de grondtoets.

Maar desondanks stelt het rapport van de rekenkamercommissie dat het er niet goed voor staat, wat betreft de uitvoering van de kap en herplant in Leiderdorp, aldus CDA-raadslid Medea Hempen. ‘Het herplantfonds speelt geen rol van betekenis en bovendien is het lastig om vast te stellen hoe het herplanten van een boom het kappen van een boom daadwerkelijk vervangt.’ Hierdoor weet de gemeenteraad niet of die herplant dan wel aan het bomenbeleidsplan voldoet, stelt ze.

Omdat Leiderdorp het risico loopt dat de kwantiteit en de kwaliteit van het bomenbestand achteruit gaat, moeten er keuzes gemaakt gaan worden, volgens Hempen. Het plan van aanpak dat het college nu hanteert is volgens haar niet voldoende om de stand van zaken daadwerkelijk te veranderen. ‘We moeten het maken van dergelijke keuzes niet vooruitschuiven, want dan kunnen we als raad niet controleren wat er gebeurt.’ Zo wijst ze onder andere op een aanbeveling van de rekenkamercommissies om in de toekomst niet meer te werken met afkoopsommen, maar met waarborgsommen als het gaat om het herplanten van bomen die worden gekapt, want dan is de kans groter dat de herplant er daadwerkelijk gaat komen. Deze aanbeveling heeft het college niet overgenomen, maar het CDA zet daar luid en duidelijk vraagtekens bij.