Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

1,6 miljoen euro over op begroting van 2021

1,6 miljoen euro over op begroting van 2021

28 juni 2022

LEIDERDORP – De jaarrekening van 2021 van de gemeente Leiderdorp sluit af met een positief resultaat van € 1.653.090. Huidig CDA-wethouder Daan Binnendijk noemt het een ‘aanzienlijk positief bedrag’. De jaarrekening is onderdeel van het jaarverslag van 2021, een document over de realisatie van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De jaarrekening bevat uitleg over de financiële positie van de gemeente en geeft daarnaast de programmaverantwoording en toelichting bij de balans.  

De wethouder stelt: ‘2021 was een bijzonder jaar. Dat we nu geld hebben over gehouden heeft te maken gehad met corona.’ Vanuit het rijk is er veel geld uitgetrokken voor de gemeenten, in de vorm van subsidies. Bovendien zijn veel evenementen en werkzaamheden niet doorgegaan en zijn deze ook niet vooruit geschoven, waardoor de gemeente net als veel andere gemeenten dit positieve resultaat op de jaarrekening heeft gehaald. Het grote geldbedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente Leiderdorp.

Dat Leiderdorp geen uitzondering is op de regel, blijkt uit de positieve resultaten van anderen gemeente. Zo zou gemeente Den Haag zelfs een positief resultaat hebben van zo’n 70 miljoen euro. Maar ook gemeente Katwijk, iets dichter bij huis, zou een positief resultaat hebben van ongeveer 6,5 miljoen euro. Gemeente Leiden heeft een positief resultaat van 13,7 miljoen euro.