Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Begroting Veiligheidsregio toch goed gekeurd door raad

 Begroting Veiligheidsregio toch goed gekeurd door raad

1 juni 2022

LEIDERDORP – De begroting van de Veiligheidsregio is tóch goed gekeurd door de raadsleden van Leiderdorp. Het ging om de Programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Raadslid Tom Groentjes van de VVD had in de begroting enkele fouten ontdekt, waarna de VVD een amendement wilde indienen.

De VRHM is via de wet Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de GHOR, de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio. De GHOR-regio Leiderdorp heeft deze verantwoordelijkheid weer uitbesteed aan de organisatie Hecht. De VRHM, waar Leiderdorp onderdeel van uitmaakt, rapporteert in haar programmabegroting over de financiën van de GHOR. De gemeenteraad geeft een zienswijze op de begroting.

Maar de VVD merkte op dat er iets niet klopte in de begrotingscijfers: ‘Wij zien in de begroting dat de cijfers, voor in ieder geval, de GHOR afwijken van de cijfers zoals Hecht ze presenteert. Nadere beschouwing toont aan dat deze cijfers al meerdere jaren niet overeenkomen. Dit geeft ons inziens aan dat de Veiligheidsregio haar financiën niet op orde heeft.’‘Waar zit de discrepantie tussen de bedragen in de ontwerp-programmabegroting van de VRHM en de werkelijke cijfers in de begroting van de GHOR zelf?’, dat vroegen de liberalen zich af.

Aangezien de cijfers vanuit Hecht nog niet beschikbaar waren toen de ontwerp-begroting werd besproken binnen de VRHM, is er destijds gekozen om de voorlopige cijfers van de begroting van het jaar ervoor mee te nemen en dit is niet meer aangepast.. Vandaar dat het verschil op de beide begrotingen was ontstaan. Een procedurele, of communicatiefout dus. De discussie in de raadsvergadering liep dan ook met een sisser af: de VVD trok het amendement weer in en de begroting werd alsnog goedgekeurd door de gehele raad.