Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Woon en Werkbalans onder druk volgens Ondernemend Leiden

Fotografie: Archief


22 juni 2021

LEIDEN - VolgensOndernemend Leiden”, een samenwerking van ondernemers- en brancheverenigingen in de stad, is de woon-werkbalans op de agenda van de Leidse politiek niet in verhouding. De ambitie van de gemeente om 10.000 woningen te realiseren is een prioriteit van de gemeente om de groeiende vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. Die ambitie steunt Ondernemend Leiden maar de vraag is volgens de vereniging of de politiek waakzaam is om niet door te slaan. 

Voor het bouwen van die extra woningen is namelijk ruimte nodig en daarmee komt ruimte voor bedrijven in de verdrukking, stelt Ondernemend Leiden. Volgens de organisatie lijkt het erop dat het huidige college de economische opgave lager op de agenda heeft staan dan de woonopgave. Voorzitter Nico Tates stelt dat het creëren van banen net zoveel aandacht verdient als het bouwen van woningen. ‘Een woning, een baan’ zou het devies moeten zijn.’

“In Leiden zijn 10.000 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan ruim 70.000 mensen. Die bedrijven in de verschillende winkelcentra, het Bio Science Park en de onderscheidende binnenstad zijn niet vanzelf ontstaan, maar het resultaat van decennialange investeringen in beleid en het uitdragen daarvan”, aldus Tates.

 Ondernemend Leiden gaat daarom in gesprek met de politieke partijen over een gelijkwaardige agenda voor zowel woon- als werkgelegenheid. Hierbij is het van belang dat de ambities op het gebied van duurzaamheid en leefklimaat meegenomen worden. En hierin mag volgens de organisatie geen enkele oplossing onbespreekbaar zijn.