Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Toekomstbestendige herinrichting voor Vogelwijk en Raadsherenbuurt

Toekomstbestendige herinrichting voor Vogelwijk en Raadsherenbuurt

25 november 2021

LEIDEN - De herinrichting van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt kan beginnen. De gemeente heeft het voorstel om de wijken op de schop te nemen vastgesteld. 

In het plan worden de de straten, stoepen en het groen opnieuw ingericht. In totaal komt er 1760 m2 groen bij, waaronder 30 nieuwe bomen. Bovendien krijgen beide wijken parkeervakken waarin 5755 m2 grasbetontegels komen te liggen, die bij hevige regenbuien het water beter afvoeren en bijdragen aan betere wateropname in de bodem.

In een groot deel van beide buurten wordt het gemengd rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel, zodat regenwater via een aparte buis zal worden afgevoerd naar de sloot en het vuilwater uit woningen wordt gereinigd. Ook krijgen alle straten een systeem om het grondwaterpeil te meten. Verder maakt de gemeente ruimte in de ondergrond voor de aanleg van een toekomstig energienet. 

'Het uitvoeringsbesluit is tot stand gekomen na een intensief participatietraject. Ik wil alle bewoners bedanken voor het veelvuldig meedenken over de toekomst van hun wijk.', aldus wethouder Ashley North. De bewoners van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt dachten samen met andere betrokkenen mee tijdens digitale sessies voor het maken van het ontwerp.