Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Tijdens publiekssymposium staan Brein en Recht centraal

Tijdens publiekssymposium staan Brein en Recht centraal

24 mei 2022

LEIDEN - Het Leiden Instituut voor Brein en Cognitie (LIBC) & de Gemeente Leiden organiseren op 16 september het jaarlijkse publiekssymposium. Centraal staat de relatie tussen brein en recht tijdens dit evenement. Sprekers uit zowel Leiden als verschillende andere universiteiten en instellingen, nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van informatie over het brein op te nemen beslissingen in de strafrechtspleging. Er wordt vanwege het maatschappelijk belang veel onderzoek gedaan naar deze onderwerpen. Dit onderzoek is onmiskenbaar van invloed op wetgeving en de praktijk van het strafproces.

Vragen als: ‘Is het brein van de rechter in staat om bewijs (DNA, camerabeelden) zo te interpreteren dat de waarheid wordt gevonden? Wat betekenen afwijkingen in het brein van de verdachte voor diens toerekeningsvatbaarheid? Kunnen we het brein van veroordeelden zo beïnvloeden dat ze niet zullen recidiveren? ‘ komen aan bod tijdens het symposium.

Deelthema's
Het symposium is opgedeeld in drie deelthema's die globaal de strafrechtketen volgen en waarin lezingen worden afgewisseld met debat, publieksdemonstraties en -participatie: want hoe de samenleving aankijkt tegen deze ontwikkelingen doet ertoe, volgens de organisatie. De deelthema’s worden steeds geïntroduceerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Het eerste deelthema, onder leiding van Lotte van Dillen (Psychologie), centreert rond de vraag of het menselijk brein wel kan omgaan met de snel toenemende mogelijkheden in waarheidsvinding door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan: burgeropsporing, undercover methoden, DNA, beelden van beveiligingscamera’s.

Het tweede deelthema richt zich op de rol van het brein in aansprakelijkheid en straftoemeting. In deze sessie onder leiding van Michiel van der Wolf (Forensische Psychiatrie) en Anna van Duijvenvoorde (Psychologie) wordt gediscussieerd over lagere straffen voor jeugdige daders (tot 23 jaar) wiens brein nog niet is uitontwikkeld. Daarin wordt door de bekende advocaat Richard Korver ook het slachtofferperspectief belicht. Het publiek beoordeelt daarna zelf de toerekeningsvatbaarheid van daders beoordelen in een aantal bekende en minder bekende zaken.

In het laatste deelthema over bestraffing en tenuitvoerlegging wordt onder leiding van Jeroen ten Voorde (Strafrecht) onder andere besproken of nieuwe neurotechnieken (zoals diepe hersenstimulatie en Virtual Reality) een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de resocialisatie van veroordeelde delinquenten.

Datum: 16 september 2022
Locatie: Stadsgehoorzaal Leiden, Breestraat 60, Leiden (en ook online streaming)
Voor meer informatie over het gehele programma: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/libc

Het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) is een Leids Universitair netwerk dat zich richt op wetenschappelijke valorisatie en outreach. Het LIBC maakt zich sterk voor het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking op het gebied van hersenen en cognitie.