Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

PvdA stelt vragen over nieuwe Vijfmeihal

PvdA stelt vragen over nieuwe Vijfmeihal
Fotografie: Sportbedrijf Leiden


9 december 2014

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft voor de komende jaren veel geld beschikbaar om te investeren in de Leidse sport. De PvdA steunt deze investeringen van harte. Één van de projecten die er aankomt, is de bouw van een nieuwe Vijfmeihal. De huidige hal is in 1968 gebouwd en is dringend aan vervanging toe. De gemeente heeft dit slim gecombineerd met de nieuwbouw van het Leonardo College, zodat het geld dat deze school beschikbaar had voor de bouw van gymzalen, kan worden besteed om de aangrenzende sporthal nog groter te maken. Hierdoor kan er optimaal gebruik worden gemaakt van deze nieuwe hal door het onderwijs en de sportverenigingen.

In de Sportnota van 2012 stond deze nieuwbouw gepland voor 2017. Dit lijkt nog ver weg, maar de Partij van de Arbeid maakt zich toch zorgen dat de gemeenteraad nog niets heeft gehoord over destand van zaken rondom deze hal. Mocht de bouw van deze hal vertraging oplopen, dan lijkt het Leonardo College (naast de Leidse sport in het algemeen) hier de dupe van te worden. Zij zijn destijds bereid geweest om mee te denken met de gemeente om het geld voor hun sportfaciliteiten slimmer in te zetten, maar ze zijn er dan wel bij gebaat dat als zij verhuizen naar hun nieuwe locatie aan de Telderskade, wat gepland staat voor het schooljaar 2016-2017, ze ook snel beschikking hebben over voldoende gymruimte. Daarnaast vindt de PvdA het ook, gezien het gebrek aan zaalruimte in Leiden, belangrijk voor de sportverenigingen dat zij op korte termijn kunnen beschikken over een nieuwe hal.

Bij de commissievergadering van 20 november werd er over het nieuwe combizwembad De Vliet gesproken. In de stukken die daarvoor waren aangeleverd werd er als denkrichting meegegeven dater wellicht een miljoen euro van de nieuwe sporthal kon worden overgeheveld naar de bouw vaneen nieuw zwembad. De argumentatie daarachter was dat het bouwen van een zwembad duurder was dan de bouw van een even grote sporthal. De PvdA schrikt van deze redenatie. Deze redenatie zou er zomaar voor kunnen zorgen dat we straks een hal hebben die niet geschikt is waar we deze voor bouwen.