Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Projectplan Kaasmarktschool bekend

Projectplan Kaasmarktschool bekend

12 maart 2021

LEIDEN -De stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt heeft afgelopen week eenprojectvoorstelaangeboden aan Vastgoed Leiden, de verkopende partij van de Kaasmarktschool aan de Koppenhinksteeg.Daarin wordt beschreven welketransformatie de stichting met de Kaasmarktschool voor ogen heeft. Het projectvoorstel vormt een pleidooi om de cultuur in Leiden een nieuwe impuls te geven doorhet gebouw aan de Kaasmarkt te blijven gebruiken voor cultureel maatschappelijke doeleinden.

De stichting heeftzes maanden aan het plan gewerkt en heeft, volgens een met de gemeente gesloten intentieverklaring, een verlenging van drie maanden verkregen om de plannen verder uit te werken om tot een redelijke koopovereenkomst te komen: 'Het projectvoorstel brengt het culturele landschap van Leiden in kaart en benadert vanuit die analyse de legitimiteit van het plan. Het juiste initiatief, op het juiste moment en op de juiste plek in de stad.' De stichting roept ookiedereen op die cultuur in onze stad een warm hart toedraagt, een bijdrage te leveren om het project te ondersteunen en tot een enorm succes te maken. Het Stadsatelier zal een belangrijke en inspirerende bijdrage kunnen leveren aan de sfeer van de aangrenzende Kaasmarkt. Ook dit plein ondergaat, op niet al te lange termijn een transformatie en kan, aan de Oude Rijn, samen met Haven, Meelfabriek en Singelpark een belangrijke impuls geven aan dit gedeelte van de stad stelt de stichting.

Het projectplan geeft informatie over drie aspecten van de planvorming. Dat zijn de inhoud, de investering en de exploitatie. Alle drie zijn in onderlinge samenhang van even groot belang voor de slagingskans van het initiatief en zijn ook als zodanig in de steigers gezet. De particuliere stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt wil lezers van het projectplan enthousiast maken voor het initiatief: 'Laten wij dit gebouw op deze unieke plek vullen met cultuur waardoor in de nabije toekomst vele mooie momenten gedeeld kunnen worden.'

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.