Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Plannenmakerij Pesthuis bijna klaar

Plannenmakerij Pesthuis bijna klaar

13 oktober 2021

LEIDEN - De plannen voor het Pesthuis in Leiden krijgen steeds meer vorm. Eigenaren Citystone Group en UDP zijn druk bezig met een stedenbouwkundig plan. De omgeving is inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Die is op 14 oktober tussen 16:50 en 19:15 uur.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met het Erfgoedcafé georganiseerd. Deze stichting heeft als doel om op een laagdrempelige manier historische belangstelling bijeen te brengen en om de kennis van Leids erfgoed te delen. Na het welkomstwoord geeft architect Thomas Dieben van KRFT een presentatie over de plannen. Daarna gaat bouwhistoricus Jan Dröge wat vertellen over het nieuwe bouwhistorisch onderzoek dat hij gedaan heeft ter voorbereiding op de verdere planuitwerking.

Het Pesthuiscomplex wordt nieuw leven in geblazen door een duurzame herbestemming met een mix van functies die het complex toegankelijk maakt voor iedereen. Het Pesthuis is nu een historische parel tussen de bedrijvigheid van Bio Science Park, de drukte van het LUMC en het net heropende Naturalis. Met de nieuwe plannen wordt het Pesthuis ontwikkeld van ‘geïsoleerd’ naar ‘geïntegreerd’.

In het programma is gekozen voor een sterke mix van verschillende onderdelen, die zorgen voor 24-uurs gebruik van het complex. In het plan komen een foodhal, co-working ruimtes, een hotel met shortstay en een hostel. Deze mix is ook een garantie, dat er geen sterke afhankelijkheid zal zijn van een enkele grote gebruiker, maar toekomstige schommelingen in het succes van de exploitatie opgevangen kunnen worden door een veelheid aan functies, huurders en gebruikers - een duurzame herbestemming dus.

Aanmelden
De zaal in het Pesthuis heeft een bepaalde capaciteit. Derhalve dient u zich vooraf aan te melden via www.erfgoedcafeleiden.nl.