Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Pilot Debt? to no debt! Gemeente helpt jongeren met schulden

Pilot Debt? to no debt! Gemeente helpt jongeren met schulden

11 mei 2016

LEIDEN - De gemeente start met de pilot Debt? to no debt! 25 jongeren krijgen met deze pilot de kans om van hun schulden van te komen. De Leidse Stadsbank treft een regeling voor de totale schuldenlast en de jongeren lossen vervolgens maandelijks een bedrag af aan de gemeente. Tegelijkertijd krijgen zij begeleiding om te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken. De gemeente stelt voor de pilot een fonds van € 300.000,- in.

Wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën): ‘Als je schulden hebt, beïnvloedt dit vaak je hele leven. Het verlamt je en kan je plannen voor de toekomst daardoor verprutsen. Met dit nieuwe fonds willen we jongeren met een schuld helpen en zo een nieuwe kans bieden om weer te investeren in hun toekomst’.

Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft in het afgelopen jaar een schuld gehad. Voor hen is het moeilijk om uit de schulden te komen. Zij hebben vaak geen inkomen, waardoor het heel lastig is om goede aflossingsregelingen te treffen. De jongeren betalen in de pilot de hele schuld af aan de Stadsbank. De Stadsbank onderhandelt voor hen en probeert voor de totale schuld met de schuldeisers aflossingsregelingen te treffen. Voor de begeleiding van de jongeren wordt samengewerkt met verschillende hulpverlenende organisaties in de stad zoals sociale wijkteams, Cardea, de Binnenvest, ROC Leiden, Libertas, GGZ, Studio MOIO, Humanitas en Schuldhulpmaatje.

De pilot maakt onderdeel uit van het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden en is met meer dan 25 nationale en lokale partijen en ervaringsdeskundigen ontwikkeld. De pilot wordt nu in meerdere gemeenten gestart (naast Leiden o.a. Bodegraven-Reeuwijk, Almelo en Breda).